Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - rachunkowość i rewizja finansowa   Szkolenia obligatoryjne BR - kursy stacjonarne 2017

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Oferujemy szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Oferta obligatoryjnych szkoleń stacjonarnych EY Academy of Business na rok 2017 dla biegłych rewidentów.

 • Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz ustawy o rachunkowości
 • Moduł V - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie
 • Moduł VIII - Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF
  w aspekcie bilansowym i podatkowym
 • Moduł X - Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • Moduł XI - Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • Moduł XVI - Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4
 • Moduł XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Sprawdź ofertę szkoleń e-learningowych dla biegłych rewidentów - Uwaga. W terminie 20-31 grudnia 2017 r. płatność za e-kursy możliwa będzie tylko przez DotPay.

Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu
w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, że powinien wybrać co najmniej po jednym module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:
 • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut; zakres godzinowy każdego z modułów podany jest w nawiasach powyżej. Szkolenia kończą się godzinnym sprawdzianem (wliczonym w czas trwania danego szkolenia). Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa.

Zajęcia organizujemy w Warszawie.
Uwaga! 31 grudnia upływa Koniec pierwszego okresu rozliczeniowego 2015-2017

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.