Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
Home   Courses   Internal Auditors - professional development   Workshops: Internal audit reports

Workshops: Internal audit reports

How to present the results of the report in a concise and interesting way? 

Participation in training = 7.5 CPE 

Notifications of the results of audit tasks is a very important part of the work of the auditor. It often determines how the audit is received and understood by the management. In this workshop you will learn and practice different ways of writing the reports of audit tasks. 


Objectives 


After completing the training, participants will :
  • know what are the requirements regarding reporting standards on auditing 
  • know what tools make it easy to write audit reports
  • provide a synthetic assessment of the activities audited 
  • know the rules for the preparation of audit reports issued"... brałam udział w 3 szkoleniach zorganizowanych przez EY Academy of Business. Były to "Audyt wewnętrzny", "Planowanie zadania audytowego" oraz "Pisanie sprawozdań z audytu wewnętrznego". ... Szkolenia miały bardzo wysoki poziom merytoryczny, również najwyższe umiejętności osób je prowadzących, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej wiedzy i doświadczenia Pani Katarzyny Włodarskiej. Przedmiot audytu wewnętrznego jest bardzo trudny i złożony, jednak ww. szkolenia w znaczący sposób odpowiadają na potrzeby rozwijania umiejętności pośród osób pracujących w tym zawodzie. Chętnie będę uczestniczką kolejnych, szkoleń organizowanych przez EY Academy of Business."
Arletta Sykulska-Rais ,
uczestniczka szkolenia

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy