Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
News   News   Internal audit - challenges & opportunities

Audyt wewnętrzny – Aktualne wyzwania i możliwości

Cyberprzestępczość. Analiza danych
Narzędzia myślowe

Konferencja EY Academy of Business

W badaniu GRC 2015 Ład, ryzyko i zgodność, przeprowadzonym przez EY, ponad połowa respondentów za kluczowe umiejętności potrzebne audytorom uznała krytyczne/analityczne myślenie oraz analizę danych.

Wyniki te są spójne z oczekiwaniami zarządu, że audyt wewnętrzny będzie w coraz większym stopniu zajmował się ryzykiem operacyjnym. Kluczowe jest też, aby audytorzy bezustannie budowali swoją świadomość w zakresie zagrożeń pojawiających się we współczesnej gospodarce, np. w kwestii cyberprzestępczości. 

Zapraszamy do udziału w konferencji

W programie

  • Współczesne oczekiwania wobec audytu wewnętrznego
  • Jak zwiększyć trafność rekomendacji – metody zarządzania
    w procesach biznesowych
  • Wojna w Internecie – jak Twoja organizacja jest przygotowana na atak cyberprzestępców?
  • Jednolity Plik Kontrolny – jak wykorzystać zmiany w prawie do wdrożenia regularnego monitorowania operacji gospodarczych na potrzeby audytu wewnętrznego
  • Audytor wewnętrzny – ekspert od rozwiązywania problemów. Thinking Tools w skrzynce narzędziowej audytora

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy