Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
About us   The best trainers   Bartłomiej Dębek

The best trainers

Bartłomiej Dębek

Bartłomiej Dębek

Bartek jest trenerem w EY Academy of Business od 2017 roku.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada tytuł biegłego rewidenta. Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business przez 9 lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w międzynarodowym koncernie produkcyjnym w branży spożywczej. Wcześniej pełnił rolę kontrolera finansowego, a także menedżera projektów audytowych w Ernst & Young, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także giełdowych.

Bartek prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów, zarówno dla pracowników EY, jak i dla klientów zewnętrznych.Przykładowe projekty:

1.Akademia WSB – zajęcia dla uczestników studiów MBA obejmujące tematy: Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami; Rachunkowość kreatywna, czyli na co zwracać uwagę, czytając sprawozdania finansowe; Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników; Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy.
2.Szkoła Główna Handlowa – zajęcia z rachunkowości finansowej wg MSSF na studiach magisterskich Finance and Accounting.
3.American Chamber of Commerce – podstawy finansów dla młodych menedżerów.
4.EY Audyt – cykl szkoleń dla nowych pracowników audytu z zakresu finansów i rachunkowości.
5.Finanse dla niefinansistów – Czytanie sprawozdań finansowych i analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dla menedżerów, dyrektorów i członków zarządów różnych spółek.Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:


Klienci o Bartku:
  • „Jasno przedstawione nawet najtrudniejsze tematy”
  • „Partnerska relacja w komunikacji”
  • „Trener – rewelacja!”
  • „Wybrane ćwiczenia i przykłady bardzo pomogły w wyjaśnianiu trudnych kwestii!”

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy