Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
About us   The best trainers   doc. dr Grażyna Majkowska

The best trainers

doc. dr Grażyna Majkowska

doc. dr Grażyna Majkowska

Językoznawca, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiot – Język mediów. Praktyczna stylistyka tekstów dziennikarskich, frazeologia mediów. Członek Zespołu Języka Mediów w Polskiej Radzie Języka Polskiego. Współpracowniczka Polskiego Radia, popularyzująca wiedzę o współczesnej polszczyźnie.

W EY Academy of Business prowadzi szkolenia z dziedziny komunikacji i języka biznesu.

Biznes wspiera w zakresie:

  • praktycznej stylistyki tekstów adresowanych do zróżnicowanego audytorium
  • podniesienia kompetencji i sprawności pracowników w korespondencji firmowej, pisaniu oficjalnych pism i przegląd firmowych standardów w tej dziedzinie
  • wsparcia komunikacyjnego firm, m.in. w usprawnianiu procedur komunikacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej i tradycyjnej

    A także:
  • wnikliwej językowej analizie oficjalnych stron internetowych firm i instytucji.

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy