Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
About us   The best trainers   Joanna Rapanicz

The best trainers

Joanna Rapanicz

Joanna Rapanicz

Joanna jest trenerką w EY Academy of Business od 2019 roku.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zarządzania Finansami Firmy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także kierunku Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Joanna to wieloletni menedżer na różnych szczeblach zarządzania w grupie spółek z sektora energetycznego.

Jest ekspertem w dziedzinie analizy i optymalizacji procesów biznesowych z obszaru finansowo – księgowego, a w szczególności we wdrażaniu zmian i reorganizacji z perspektywy zasobów ludzkich. Posiada doświadczenie w budowaniu Centrów Usług Wspólnych, przygotowywaniu strategii komunikacji, optymalizacji oraz migracji procesów. Umiejętnie buduje zintegrowane zespoły w oparciu na zaufaniu oraz skutecznej komunikacji, które z powodzeniem realizują cele organizacji.

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami organizacyjnymi oraz praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania zespołami ludzkimi. Joanna jest również coachem zespołowym i grupowym. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty i sesje zespołowe z uwzględnieniem własnych scenariuszy dopasowanych do potrzeb i potencjału zespołu lub grupy.

Szkolenia z Joanną to warsztaty prowadzone z trenerką, która posiada praktyczne doświadczenie w omawianych zagadnieniach.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta, przygotowane na potrzeby konkretnej grupy i realizujące wcześniej zdiagnozowane i określone założenia, a program jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do konkretnych oczekiwań i możliwości uczestników w danej chwili.

Prywatnie i w wolnym czasie Joanna biega po górach i podróżuje. Tak wykorzystuje swój wolny czas na regenerację i poukładanie w głowie piętrzących się tematówSzkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy