Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
About us   The best trainers   dr hab. Mariusz Krzysztofek

The best trainers

dr hab. Mariusz Krzysztofek

dr hab. Mariusz Krzysztofek

Radca prawny, Data Protection Officer oraz ekspert, audytor i trener w dziedzinie ochrony danych osobowych w ponad 100 instytucjach.
Radca prawny, Data Protection Officer oraz ekspert, audytor i trener w dziedzinie ochrony danych osobowych w ponad 100 instytucjach.

Trener EY Academy of Business od 2016 roku.

Mariusz jest absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych .

Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej, wykonując tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie.

Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym ("Post-Reform Personal Data Protection in the European Union. General Data Protection Regulation (EU) 2016/679”)

Wielokrotnie był ekspertem działającym na rzecz instytucji publicznych oraz w programach telewizyjnych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości. Został odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową za działalność edukacyjną na rzecz banków, a także jako „Wzorowy Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości” w kolejnych kilku latach. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w Administracji Publicznej”. Mariusz uczestniczył również jako ekspert przy analizie zakresu wdrożenia rozporządzenia 2016/679 prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Ukończył wiele biegów maratońskich i półmaratońskich.Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Przeszkolił wszystkich pracowników, łącznie z konsultacjami dla managementu, w wielu instytucjach z sektora prywatnego i publicznego, dostosowując zakres szkoleń wraz z case’ami i przykładami do specyfiki konkretnej instytucji. Spowodowało to korekty stosowanych przez te instytucje praktyk.

2. Pełnił kluczowe funkcje we wdrożeniu kompleksowych programów dostosowania do RODO m.in. w instytucjach finansowych. Programy objęły audyty, polityki i procedury, konsultacje niezbędnych zmian w systemach informatycznych.Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

  • Ochrona danych osobowych po reformie: RODO i ustawy krajowe po nowelizacji


Klienci o Mariuszu:
  • „Prowadzący jest wybitnym fachowcem i w znakomity sposób przekazuje wiedzę w tym trudnym temacie”
  • „Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. Na pewno warte polecenia!”

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy