Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia Menedżera II

Terminy:
13-15 października 2021 | Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
25-27 października 2021 | Warszawa  BRAK WOLNYCH MIEJSC
24-26 stycznia 2022 | Online Live

Cena: 2850 zł (+23% vat)

Akademia Menedżera II jest jednym ze szkoleń z pakietu Menedżer Biznesu - certyfikacja. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/akademia-menedzera-certyfikacja-pakiet,266/
  
„Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej”
-Henry Ford
  
Akademia Menedżera II w EY Academy of Business to propozycja dla absolwentów pierwszej części programu. Zespół trenerów przygotował tę kontynuację jako odpowiedź na potrzeby uczestników. Trzydniowe intensywne szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wzmocnić swoję umiejętności przywódcze. 

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Dla absolwentów Akademii Menedżera I

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą czerpać większą satysfakcję z bycia liderem, budować i rozwijać swoją rolę jako przywódcy, zwiększyć skuteczność działań, kreować zmianę w swoim życiu zawodowym.

Cele i korzyści

Uczestnicy:
 • Świadomie kształtują postawę lidera zwiększając wiarygodność 
 • Zwiększają własną motywację i efektywność w funkcjonowaniu jako lider
 • Poszerzają perspektywę doboru metod budowania relacji lub osiągania celów
 • Zwiększają poczucie wpływu na pracowników oraz na własne funkcjonowanie w pracy zawodowej
 • Określą kierunek zmian zwiększających ich skuteczność w radzeniu sobie z relacjami i/lub osiąganiu celów
Co wyróżnia nasze szkolenie?
Dajemy możliwość diagnozy i rozwoju kompetencji lidera w zakresie relacji z innymi/ osiągania celów – każdy menedżer może m. in. poznać mechanizmy swojego funkcjonowania w budowaniu relacji lub w osiąganiu celów. 
Szkolenie ma charakter kuźni talentów i potencjałów menedżerskich. Menedżerowie wyjdą z Akademii II z pomysłami i konkretnymi sposobami na usprawnienia w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi oraz w osiąganiu celów w pracy zawodowej.

Program

Potencjał menedżera – różne punkty widzenia

 • 1. Diagnoza: skutecznej realizacji celów/nastawienia na relacje (SWOT/ zalety, wady i to, co interesujące)
 • 2. Praca nad przekonaniami dotyczącymi roli lidera
 • Przekonania związane z nastawieniem na relacje
 • Przekonania związane z nastawieniem na cel
 • Zmiana perspektywy – gotowość do przyjęcia odmiennej perspektywy jako podstawa rozwoju 

Rozwój potencjału w zakresie skutecznego osiągania celów

1.Trening motywacji do realizacji celów
 • Inne punkty widzenia na mój sposób osiągania celów (np. praca z barierami: przeformułowanie celów, mnogość celów, brak celu, priorytety, cele, które lubimy i których nie lubimy)
 • Dialog wewnętrzny a skuteczność osiągania celów 
 • Planowanie za pomocą strategii Walta Disneya
2. Określenie pożądanej skuteczności osiągania celów
 • Cel – korzyści związane z adekwatnie wyznaczanym sobie celem 
 • Wizja i cel jako motywator do zmiany 
 • Waga jasności celu zmiany w zaangażowaniu własnym i wpływaniu na innych – według badań nad skutecznością liderów
 • Narzędzia zwiększające skuteczność nastawienia na cel (monitorowanie skuteczności i podejmowania decyzji, stawianie granic, planowanie od końca)                   
3. Niezależność w podejmowaniu decyzji
 • Wzmocnienie zaufania do siebie – co zrobić, aby być bardziej stanowczym?
 • Umiejętność przekonywania do swoich wartości – co zrobić, aby wpływać na innych?
 • Uwzględnianie różnic w podejmowaniu decyzji i schematów działania  w procesie zmiany
 • Podejmowanie ryzyka w zgodzie z sobą 
4. Określenie metody znajdowania pomostu 
 • Przejścia od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w zakresie osiągania celów

Rozwój potencjału w zakresie budowania relacji

1. Poszerzenie perspektywy własnego funkcjonowania w relacjach 
 • Diagnoza sposobu budowania relacji  
 • Waga relacji ze sobą: samoakceptacja, zaufanie do siebie, pewność siebie
 • Trening umiejętności przyjmowania nowego konstruktywnego spojrzenia na siebie
 • Waga relacji z innymi. Praca nad sytuacjami zgłoszonymi przez uczestników dotyczącymi trudnych sytuacji w relacjach z pracownikami w ramach organizacji oraz z klientami 
 • Rozumienie perspektywy widzenia innych. Budowanie zaufania do odmiennych stylów i punktów widzenia
2. Trening uważności na potrzeby własne i innych 
 • Rozpoznanie emocji i potrzeb
 • Zrozumienie i akceptacja przeżyć, stanów i myśli swoich i innych osób (empatia)
 • Poszerzenie świadomości i umiejętności wyrażania siebie
 • Reagowanie to decyzja: 
 • zmieniać innych czy swoje reakcje na zachowania innych?
 • jak zarządzać własnymi emocjami i radzić sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób
3. Zaufanie do współpracy 
 • Diagnoza pozytywnych mechanizmów we współpracy, określanie rozwojowych zmian
 • Szanse i zagrożenia we współpracy z innymi. Rola lidera w budowaniu współpracy i zaufania
 • Od trudnych emocji do satysfakcji – sztuka radzenia sobie z kryzysem
4. Określenie metody znajdowania pomostu 
 • Przejścia od stanu teraźniejszego funkcjonowania do stanu pożądanego funkcjonowania w relacjach z innymi

Out of the box - wyjście poza schemat - odwaga w byciu liderem – kuźnia potencjałów przywódczych

1. Znajdowanie płaszczyzny porozumienia w pracy zawodowej na poziomie przekonań i wartości – gra „Budowanie mostu porozumienia”: 
 • Rozwój elastyczności w komunikacji, wychodzenie poza schemat 
 • Otwartość na zmianę, zwiększanie odpowiedzialności i sprawczości w budowaniu relacji i osiąganiu celów w pracy zawodowej

Data i miejsce

 • 13-15 października 2021 | Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 25-27 października 2021 | Warszawa - BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 24-26 stycznia 2022 | Online Live

Cena 2850,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka | tel. 519 511 447 | adrianna.sykucka@pl.ey.com