Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla trenerów   Akademia Trenera - Proces grupowy

Proces grupowy

Dwudniowe szkolenie będące częścią pakietu Akademii Trenera. Kurs można realizować niezależnie od całego cyklu. 

Termin: 13-14 grudnia 2021
Warszawa
Cena: 2100 zł netto

Kontakt: Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | zuzanna.stepien@pl.ey.com

Program

Cechy grupy.

 • Grupa jako system społeczny. Granice systemów.
 • Tożsamość i spójność grupowa.
 • Zależność grupy od pola.

Fazy rozwoju grupy.

 • Dynamika rozwoju grupy.
 • Fazy rozwoju grupy i role grupowe.
 • Rola norm i budowania tożsamości grupy.
 • Działania trenera w każdej z faz rozwoju.

     

Emocje w grupie.

 • Rozpoznawanie „stanu emocjonalnego grupy”.
 • Zarażanie się emocjami i emocje – kotwice.
 • Emocje wynikające z tożsamości organizacji.
 • Adaptacyjna rola emocji.
 • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i potrzeb grupy.

Emocje trenera.

 • Akceptacja własnych emocji.
 • Empatia i jej rola w prowadzeniu grupy. Pułapki empatii.
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami w grupie.
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami. 

Działania trenera w prowadzeniu grupy przez proces.

 • Kształtowanie norm współpracy.
 • Modelowanie postaw wspierających.
 • Budowanie tożsamości zespołowej, dodawanie otuchy.
 • Odzwierciedlanie emocji i konfrontowanie.
 • Zmiana energii, fokusowanie grupy.
 • Podążanie za grupą.
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia, przeramowanie.
 • Utrzymywanie koncentracji w „tu i teraz”.
 • Udzielanie informacji zwrotnej w grupie i przez trenera.

Postępowanie wobec oporu w grupie.

 • Przejawy oporu – z czego może wynikać opór?
 • Trudne zachowania uczestników grupy.
 • Trudne sytuacje w grupie (brak punktualności, „utknięcie”, brak obecności, kozioł ofiarny, konflikt).  
 • Nadawanie znaczenia trudnym sytuacjom w grupie, uczenie się przez doświadczanie.