Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla trenerów   Akademia Trenera - Przygotowanie warsztatu

Przygotowanie warsztatu - koncepcja i narzędzia

Dwudniowe szkolenie będące częścią pakietu Akademii Trenera. Kurs można realizować niezależnie od całego cyklu. 

Termin: 25-26 października 2021
Online
Cena: 2100 zł netto

Kontakt: Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | zuzanna.stepien@pl.ey.com

Program

Zadania trenera na etapie przygotowania warsztatów.

 • Etap przygotowania zajęć (organizacyjny i merytoryczny).
 • Etap realizacji zajęć.
 • Etap oceny przydatności zajęć.
 • Przydatna lista pytań, kontrolujących poziom przygotowania przed przeprowadzeniem warsztatu.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne.

 • Analiza oczekiwań organizatorów i uczestników warsztatów.
 • Kompetencje jako baza definicyjna do określenia oczekiwań szkoleniowych.
 • Realizacja oceny 360 stopni.
 • Realizacja Development Centre i agregacja wyników w raporcie zbiorczym.
 • Diagnoza kultury organizacji i dopasowanie umiejętności miękkich menedżerów.
 • Diagnoza stylów przywództwa i etapów rozwoju organizacji – jak czytać wyniki.
 • Potrzeby nieformalne klienta.

Opracowanie koncepcji warsztatów.

 • Definiowanie celów warsztatów i korzyści dla uczestników zajęć.
 • Formalne (deklarowane) i nieformalne oczekiwania wobec warsztatów. Metody diagnozy rzeczywistych potrzeb szkoleniowych z poziomu organizacji i biznesu.
 • Przygotowanie konspektu zajęć.

Planowanie przebiegu zajęć.

 • Jak zaplanować czas warsztatów?
 • Konstrukcja warsztatów – od czego zacząć, jakie powinny być kolejne etapy spotkania?
 • Wymagania dotyczące sali i inne aspekty organizacyjne.

Wybór sposobu prezentowania treści.

 • Co wiemy o uczestnikach, ich wiedzy i umiejętnościach?
 • Metody dydaktyczne zwiększające aktywność uczestników zajęć.

Ocena efektywności prowadzonych zajęć.

 • Jak badać przydatność zajęć?
 • Feedback po szkoleniu – zasady, sposób przyjmowania.
 • Ankieta oceniająca szkolenie – jak ją przygotować?
 • Metody oceny wiedzy i umiejętności uczestników zajęć.