Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Audyt finansowy

12-13 maja 2022 | Warszawa lub Online Live

Dwudniowe szkolenie, które przygotuje do przeprowadzania audytu finansowego, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany tematem sprawozdawczości finansowej oraz audytu finansowego, a w szczególności:
 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów finansowych
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:
 • Jak wygląda proces sprawozdawczości finansowej w organizacji?
 • Jak skonstruowane są podstawowe elementy sprawozdania finansowego?
 • Jakie są możliwe rodzaje błędów oraz oszustw w sprawozdawczości finansowej?
 • Jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w ocenie rzetelności informacji finansowej?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić audyt finansowy?

Program

Dzień 1
 • Przebieg procesu sprawozdawczości finansowej w organizacji, przykłady raportów i sprawozdań finansowych.
 • Konstrukcja podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
 • Rodzaje błędów i oszustw w sprawozdawczości finansowej.
 • Planowanie audytu finansowego: ryzyko audytu, ustalenie poziomu istotności, twierdzenia zawarte w danych finansowych.
   
Dzień 2
 • Procedury audytowe w audytach finansowych.
 • Adekwatność i skuteczność systemów kontroli wewnętrznej w organizacji, w tym systemów informatycznych w kontekście prawidłowości i rzetelności informacji finansowej.
 • Przygotowanie programu audytu finansowego dla wybranych informacji finansowych.
 • Dokumentowanie pracy i sporządzenie raportu z audytu finansowego.

Data i miejsce

12-13 maja 2022 Warszawa lub Online Live

Szkolenie odbędzię się w godzinach 9.00-16.30

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynatorem tego szkolenia jest:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.