Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Skuteczny lider. Klucz do działań z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Skuteczny lider. Szkolenie dla menedżerów


„Tam, gdzie kładzie się nacisk na elastyczność, pracę zespołową oraz silne nastawienie na klienta,
ten kluczowy zespół umiejętności emocjonalnych staje się coraz ważniejszym czynnikiem umożliwiającym wybitne osiągnięcia.” 
Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna w praktyce” 
Termin szkolenia:
Warszawa, 30 marca - 1 kwietnia 2020 r.

Twoje korzyści z udziału w szkoleniu

 • Podniesienie kompetencji w budowaniu efektywnego kontaktu
 • Skuteczne wdrażanie własnych pomysłów i idei 
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości w byciu autorytetem 
 • Lepsza analiza sytuacji zawodowych i bardziej adekwatne podejmowanie decyzji
 • Budowanie efektywnych relacji zawodowych
 • Wymiana doświadczeń menedżerów podczas szkolenia

Cele szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności: autoprezentacji, kierowania rozmową, radzenia sobie z grami psychologicznymi
 • Zwiększenie świadomości i umiejętności budowania swojego autorytetu
 • Doskonalenie kompetencji: słuchania i diagnozowania potrzeb pracownika, inteligencji emocjonalnej, kreatywności, podejmowania decyzji, motywowania i rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie własnej roli w byciu autorytetem
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Trening strategii komunikacji i empatii w sytuacjach zawodowych
 • Poszerzenie świadomości swoich zasobów w budowaniu efektywnej współpracy z klientami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji

Program szkolenia

1. Spójność wewnętrzna jako podstawa bycia autorytetem dla innych

 • Istota autorytetu – historia i praktyka menedżera
 • Kompetencje i talenty  potrzebne do  bycia autorytetem
 • Narzędzia komunikacji istotne w budowaniu autorytetu menedżera 
 • Świadomość swoich zasobów w poszczególnych obszarach
 • Droga do autorytetu jako świadome kształtowanie swojej roli 

Ćwiczenia: Uczestnicy dokonują autoprezentacji na forum przed kamerą – otrzymują informacje zwrotne wg przygotowanych kryteriów

2. Zachowania autorytetu w relacjach ze współpracownikami i klientami

 • Elementy autoprezentacji, jako świadome kształtowanie swojego wizerunku 
 • Ekspresja konstruktywna poprzez komunikację werbalną i niewerbalną
 • Formułowanie motywujących celów
 • Opracowanie ścisłego procesu decyzyjnego
 • Kreatywne poszukiwanie rozwiązań
 • Negocjowanie pomysłów i rozwiązań 
 • Znajdowanie płaszczyzny porozumienia z pracownikiem
 • Style rozwiązywania konfliktów. Metoda nastawiona na współpracę
 • Metoda „Inne punkty widzenia” w budowaniu wspólnych przekonań

Ćwiczenia: Uczestnicy w trójkach: menedżer, klient, obserwator trenują poszczególne umiejętności kierowania rozmową – otrzymują informacje o swoich mocnych stronach oraz obszarach do rozwoju

3. Wspieranie i dzielenie się odpowiedzialnością

 • Narzędzia przydatne w rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
 • Spirala emocji nakręcających do działania – myślenie pozytywne
 • Przedstawianie swojego stanowiska (przekonań, wartości)
 • Przeformułowywanie przekonań na własny temat
 • Prowadzenie rozmów coachingowych wspierających efektywność
 • Proces przechodzenia od celu do wizji
 • Sztuka przyjmowania postawy zdecydowanej w relacji z pracownikiem i klientem zewnętrznym
  • Wyrażanie i przyjmowanie pochwał i krytyki
  • Asertywna odmowa
  • Postawa asertywna w reagowaniu na obiekcje ze strony klientów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne w rozmowie z klientem

Ćwiczenia: Uczestnicy ćwiczą w praktyce dostosowanie narzędzi motywowania do pracownika na różnym etapie rozwoju zawodowego (scenki przed kamerą)

4. Przekonania oraz wartości jako istotne obszary wewnętrzne w odnajdywaniu klucza do współpracy

 • Identyfikowanie przekonań a osiąganie sukcesu we współpracy z klientami:
  • Wpływ przekonań na skutki w danej sytuacji z klientami (wg koncepcji R. Diltsa)
  • Inteligencja Emocjonalna a zmiana przekonań
  • Praktyczne ćwiczenie tworzenia przekonań o sobie służących budowaniu efektywnych relacji z klientami

5. Sztuka motywowania siebie i innych 

 • Świadomość swoich zasobów w poszczególnych obszarach
 • Sztuka dostosowywania stylu motywowania do kompetencji pracownika
  • Formułowanie motywujących celów
  • Dobór narzędzi
 • Tworzenie partnerstwa w relacji z pracownikiem i klientem
 • Dostrzeganie sygnałów wypalenia zawodowego
Ćwiczenia: Uczestnicy ćwiczą w praktyce dostosowanie narzędzi motywowania do pracownika na różnym etapie rozwoju zawodowego (scenki przed kamerą)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.