Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Skuteczny lider. Klucz do działań z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Skuteczny lider. Szkolenie dla menedżerów

„Tam, gdzie kładzie się nacisk na elastyczność, pracę zespołową oraz silne nastawienie na klienta, ten kluczowy zespół umiejętności emocjonalnych staje się coraz ważniejszym czynnikiem umożliwiającym wybitne osiągnięcia.” - Daniel Goleman 
  
Termin: jesień Warszawa
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Cele szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności: autoprezentacji, kierowania rozmową, radzenia sobie z grami psychologicznymi
 • Zwiększenie świadomości swojego autorytetu i umiejętności budowania go.
 • Doskonalenie kompetencji: słuchania i diagnozowania potrzeb pracownika, inteligencji emocjonalnej, kreatywności, podejmowania decyzji, motywowania i rozwiązywania konfliktów
 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w budowaniu efektywnej współpracy z klientem wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. 
 • Trenowanie strategii komunikacji i empatii w sytuacjach zawodowych

Korzyści

 • Skuteczniejsze wdrażanie własnych pomysłów i idei. 
 • Wzmocnienie własnego autorytetu wobec innych.
 • Analiza sytuacji zawodowych i skutecznych decyzji.
 • Podniesienie kompetencji w budowaniu efektywnych relacji zawodowych.
 • Wymiana doświadczeń menedżerów podczas szkolenia.

Program

1. Spójność wewnętrzna jako podstawa bycia autorytetem dla innych
 • Istota autorytetu – historia i praktyka
 • Kompetencje i talenty istotne w byciu autorytetem.
 • Narzędzia komunikacji kluczowe w budowaniu autorytetu menedżera 
 • Świadomość swoich zasobów jako autorytetu
 • Droga do autorytetu jako świadome kształtowanie swojej roli 
2. Priorytetowe zachowania w relacjach ze współpracownikami i klientami
 • Elementy autoprezentacji, jako świadome kształtowanie swojego wizerunku 
 • Ekspresja konstruktywna poprzez komunikację werbalną i niewerbalną
 • Formułowanie motywujących celów
 • Opracowywanie ścisłego procesu decyzyjnego
 • Kreatywne poszukiwanie rozwiązań
 • Negocjowanie pomysłów i rozwiązań 
 • Znajdowanie płaszczyzny porozumienia z pracownikiem
 • Style rozwiązywania konfliktów. Metoda nastawiona na współpracę
 • Metoda „Inne punkty widzenia” w budowaniu wspólnych przekonań
Ćwiczenia
Uczestnicy dokonują autoprezentacji na forum przed kamerą – otrzymują informacje zwrotne wg przygotowanych kryteriów
  
3. Wspieranie i dzielenie się odpowiedzialnością 
 • Narzędzia przydatne w rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
 • Spirala emocji nakręcających do działania – myślenie pozytywne
 • Przedstawianie swojego stanowiska (przekonań, wartości) w sposób asertywny
 • Proces przechodzenia od celu do wizji
 • Sztuka przyjmowania postawy zdecydowanej w relacji z pracownikiem i klientem zewnętrznym
  • Wyrażanie i przyjmowanie pochwał i krytyki
  • Asertywna odmowa
  • Postawa asertywna w reagowaniu na obiekcje ze strony klientów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne w rozmowie z klientem
Ćwiczenia
Uczestnicy w trójkach: menedżer, klient, obserwator trenują poszczególne umiejętności kierowania rozmową oraz asertywnego reagowania na zachowania klienta – otrzymują informacje o swoich mocnych stronach oraz obszarach do rozwoju
  
4. Przekonania oraz wartości jako istotne obszary wewnętrzne w odnajdywaniu klucza do współpracy
 • Identyfikowanie przekonań a osiąganie sukcesu we współpracy z klientami:
  • Wpływ przekonań na skutki w danej sytuacji z klientami (wg koncepcji R. Diltsa)
  • Inteligencja Emocjonalna a zmiana przekonań
  • Praktyczne ćwiczenie tworzenia przekonań o sobie służących budowaniu efektywnych relacji z klientami
5. Zarządzanie konfliktami
 • Co to jest konflikt i jego rodzaje
 • Diagnozowanie własnego stylu działania w sytuacjach konfliktowych
 • Efektywne narzędzia zarządzania konfliktem i ich zastosowanie w praktyce 

Data i miejsce

jesień 2020 | Warszawa

Dla firm

Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla menedżerów Państwa firmy). Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie coachingowego stylu zarządzania w organizacji.
Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji,
 • pomiar efektów szkolenia,
 • raporty trenerskie opisujące  talenty i wyzwania uczestników w stosowaniu coachingowego stylu zarządzania, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań,  
 • organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski.
Cena 2850,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Sylwia Kacprzak
tel. +48 508 018 327

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.