Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Controlling finansowy

Controlling finansowy

25-26 listopada 2021 | Online Live

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

Ten moduł polecamy szczególnie:
 • Osobom zajmującym się oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Pracownikom biorącym udział w procesie due diligence – odpowiedzialnym za ocenę kondycji finansowej podmiotów
 • Dyrektorom i menedżerom finansowym, którzy chcą kreować ocenę swojej firmy w sprawozdaniach finansowych
 • Pracownikom odpowiedzialnym za planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Cele i korzyści

Cele szkolenia
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak przeprowadzić analizę wstępną kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Jakie są miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej
 • Oraz nauczyć się planowania płynność swojej firmy
 • Jak czytać sprawozdania finansowe
 • Jakie są wskaźniki operacyjne stosowane wewnątrz firmy – KPI i KRI oraz zarządcze miary oceny wyników przedsiębiorstwa
Korzyści
Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz w stanie przeprowadzić wstępną i wskaźnikową ocenę sytuacji podmiotu na podstawie jej sprawozdań finansowych
 • Zaplanujesz płynność finansową jednostki
 • Będziesz umiał czytać sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych
 • Podczas oceny kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa będziesz wiedział, na co w swoich sprawozdaniach zwracają uwagę inni

Program

 • Rola i zadania controllingu finansowego
 • Elementy sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych , zestawienie zmian w kapitale
 • Ocena przedsiębiorstwa w obszarze rentowności, płynności finansowej, struktury majątku i jego finansowania, zadłużenia oraz obrotowości operacyjnej
 • Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat , rachunku przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań: bilansu, rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych – wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej
 • Wskaźniki operacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach funkcjonowania (KPI i KRI)
 • Model DuPonta – piramida wskaźników oraz modele upadłościowe
 • Model EVA (Economic Value Added). Miary w sprawozdaniu zarządczym – EBIT, EBITDA, wskaźnik podatku efektywnego, FCFE, EAT
 • Planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Termin i miejsce

 • 25-26 listopada 2021 | Online Live
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636