Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Executive Management   Erystyka w biznesie

Erystyka w biznesie

Nowy termin zostanie podany

Cena: 3250 zł netto plus VAT

Erystyka w biznesie to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację. 

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie przedstawiania i obrony własnego stanowiska w rozmowach, dyskusjach i sporach publicznych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Warsztaty kierujemy do osób występujących publicznie i w mediach, zajmujące się obroną stanowiska firmy: członkowie zarządu, dział marketingu, dział PR, rzecznicy prasowi, eksperci.

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie przedstawiania i obrony własnego stanowiska w rozmowach, dyskusjach i sporach publicznych.

Korzyści ze szkolenia

 • Wzrost skuteczności w przekazywaniu własnych komunikatów w rozmowie z dziennikarzem i w publicznej dyskusji
 • Nabycie umiejętności forsowania w dyskusji/rozmowie własnego stanowiska.
 • Doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji własnej osoby i instytucji
 • Przygotowanie do realizowania w kontakcie z mediami strategii PR w zakresie prezentowania instytucji lub konkretnej sprawy.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do wszystkich typów wystąpień publicznych.

Program

W stosowaniu technik erystycznych rozróżniamy tych, z którymi prowadzimy spór i tych, wobec których chcemy ten spór wygrać.

Szkolenie koncentruje się na kompetencjach uczestników w zakresie prowadzenia sporu, odpowiadania na trudne lub zaskakujące pytania oraz asertywnego stawiania „na swoim”.

Szkolenie pozwala praktycznie odpowiedzieć na pytanie – dlaczego spory nie zawsze wygrywają ci, którzy na pierwszy rzut oka mają bardziej przekonujące argumenty?

Zakres szkolenia

 • Dobre odpowiedzi na pytania a wizerunek osoby i instytucji.
 • Układ relacji między dyskutantami a publicznością
 • Oczekiwania widowni a zachowanie dyskutantów/dziennikarza
 • „Przesłanie” a treści omawiane w czasie rozmowy lub dyskusji
 • Pole dyskusji, czyli czego dotyczy spór
 • Definiowanie tematu sporu jako czynnik wpływający na wyniki rozmowy
 • Walka o czas antenowy/miejsce w publicznej dyskusji
 • Mosty – techniki przechodzenia od omawianej kwestii do przesłania
 • Zestawy Q&A (pytań i odpowiedzi)
 • Jak dobrze odpowiadać na trudne pytania
 • Erystyka niewerbalna – jak gesty, poza ciała i stół wpływają na wrażenie
 • Opracowanie argumentów za własnym stanowiskiem i kontrargumentów
 • Komunikatywne, lapidarne i sugestywne przedstawianie własnego stanowiska
 • Erystyka niewerbalna: jak atrakcyjnie zaprezentować się przed kamerą podczas rozmowy i dyskusji
 • Włączanie się do głosu i obrona przed przerywaniem własnej wypowiedzi przez innych
 • Kreowanie wrażenia osoby otwartej i komunikatywnej, umiejętność pozyskiwania względów widowni
 • Odpowiadanie na niewygodne pytania i forsowanie własnego stanowiska i niesprzyjającej sytuacji

Termin i miejsce

Nowy termin zostanie podany

Trener

Prof. Marek Kochan

Ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku.

Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).  Jako stypendysta Rządu Republiki Włoskiej odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Padwie. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Habilitował się w  dziedzinie języka biznesu, którym zajmuje się  naukowo i praktycznie. Profesor Uniwersytetu SWPS.

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się  doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Od ponad 20 lat doradza w zakresie komunikacji firmom wchodzących na giełdę, pracował przy ponad 70 IPO.

Autor  kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. książek „Slogany w reklamie i polityce”, „Pojedynek na słowa”, a także narracyjnego podręcznika retoryki pt. „Turban Mistrza Mansura, opowieści sufickie dla mówców i przywódców”. Redaktor tomu  „Sztuka debaty”.

Cena 3250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com