Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zrównoważony rozwój / ESG   ESG - czym jest i jak zacząć je analizować

ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

Terminy szkolenia:

7 grudnia 2021 | Online Live

Terminy związane z kwestiami niefinansowymi coraz częściej pojawiają się w otaczającym nas świecie, zarówno zawodowym jak i osobistym. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Szkolenie pozwoli zaznajomić się z kluczowymi elementami raportowania niefinansowego i przybliży wiedzę niezbędną do tego, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu takiego raportowania lub rozbudowaniu analizy kontrahentów/klientów/ inwestycji o tematy związane z ESG. Szkolenie będzie ilustrowane przykładami z raportów niefinansowych spółek publicznych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do: 

 • osób zainteresowanych tematyką danych niefinansowych,
 • analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową,
 • kontrolerów finansowych, głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich,
 • pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju,
 • pracowników spółek na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda),
 • osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej,
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach.

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z kluczowymi instytucjami, które tworzą standardy lub wytyczne dotyczące raportowania niefinansowego,
 • przedstawienie międzynarodowych inicjatyw związanych z ESG,
 • zaprezentowanie najważniejszych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego,
 • pokazanie, jak w gąszczu danych niefinansowych znaleźć te istotne i wykorzystać je do analizy.

Program

Szkolenie będzie ilustrowane przykładami z raportów niefinansowych spółek publicznych.

1. Wprowadzenie do terminologii

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność
 • Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
 • Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce. 

2. E - environment - kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat wpływają na nie
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3
 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne

3. S - social - kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi

4. G - governance - ład korporacyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej
 • Krajowe regulacje - Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

5. Analiza niefinansowa

 • Jak analizować informacje niefinansowe?
 • Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?
 • Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?
 • Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji
 • Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu.

Data i miejsce

7 grudnia 2021 | Online

Milena Olszewska-Miszuris, CFA, ACCA, FSA Credential-holder

Milena to praktyk wycen i analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym oraz wyceną i relacjami inwestorskimi. Pełni też funkcję Wiceprezesa CFA Society Poland i jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Ponadto, jest członkinią Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz zasiada w radzie nadzorczej i komitecie audytu R22 S.A.

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Natalia Medyńska | 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com