Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

Termin: 8 września 2021 I Online 

Cena: 1200 zł netto plus VAT

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje relacje z innymi i umieć zarządzać swoimi emocjami.

Cele i korzyści

Celem zajęć jest:

 • Doskonalenie inteligencji emocjonalnej w celu ułatwienia współpracy w różnych relacjach zawodowych.
 • Dostarczenie narzędzi identyfikacji emocji i radzenia sobie z nimi.
 • Budowanie kultury szacunku i zrozumienia w relacjach z ludźmi.

Korzyści dla uczestników:

 • Rozpoznanie przyczyn trudności we współpracy, wynikających z braku umiejętności zarządzania własnymi emocjami.
 • Poznanie technik rozpoznawania emocji i reagowania na nie w sposób obniżający napięcie w rozmowie.
 • Ćwiczenie zastosowania narzędzi zarządzania emocjami własnymi i partnerów w rozmowie.

Program

 1. Co kształtuje nasze emocje?
 • Postrzeganie rzeczywistości a emocje. 
 • Czy potrafisz rozpoznawać emocje i innych?
 • Mój typ przeżywania emocji – autoanaliza.
 1. Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy?
 • Co to jest inteligencja emocjonalna? Kilka słów o inteligencji emocjonalnej i społecznej.
 • Poznawcze, motywacyjne i behawioralne składowe inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy.
 • Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej w codziennych relacjach zawodowych.
 1. Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 • Życie w grupie – jakie to trudne! Sytuacja współzależności jako źródło trudności.
 • Przyczyny podejścia rywalizacyjnego oraz sposoby zapobiegania takiemu sposobowi działania. Co nas nakręca  i jak temu przeciwdziałać?
 • Zasady zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych.
 • Praktyczne metody włączania myślenia i obniżania poziomu napięcia w rozmowach - ćwiczenia.

8 września 2021 r. Online w godz. 9.00-15.00

Cena 1200,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com