Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Komunikacja w sytuacjach trudnych

Komunikacja w sytuacjach trudnych

warsztat doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji w rozmowach prowadzonych zdalnie

4 października 2021 | Online Live

Cena: 950 zł plus vat 

Zastanawiasz się jak poprowadzić trudną rozmowę z podwładnym przez  telefon lub w innej zdalnej formie? Ten warsztat jest dla Ciebie. Poćwiczymy trudne rozmowy. Możemy również pracować nad zgłoszonymi przez Ciebie sytuacjami, żeby znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań, przydatnych w konkretnych przypadkach.

 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Główne cele szkolenia to:

 • Doskonalenie osobistej wiarygodności podczas prowadzenia zdalnych kontaktów z podwładnymi i współpracownikami.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, nastawionych na osiąganie celu z różnymi typami trudnych rozmówców.
 • Wzmocnienie umiejętności asertywnej komunikacji i praktycznego stosowania technik negocjacyjnych przydatnych w rozmowach.
 • Doskonalenie psychospołecznych technik wpływu, bazujących na sposobie mówienia oraz doborze odpowiednich argumentów.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania rodzaju i przyczyn konfliktu oraz zapoznanie ze sposobami skutecznego oddziaływania na osoby, których konflikt dotyczy.
 • Rozpoznanie indywidualnego stylu komunikowania się w sytuacji konfliktu uczestników warsztatów.

 1. Bariery w rozmowach prowadzonych zdalnie.
 • Specyfika rozmowy prowadzonej zdalnie.
 • Percepcja rozmówców w poszczególnych etapach rozmowy.
 • Kilka słów o „rozpraszaczach”.
 • Fakty, opinie, interpretacje – co tak naprawdę przekazujemy?

 1. Mechanizmy powstawania konfliktu w rozmowie czyli o tym co obniża naszą skuteczność.
 • Psychospołeczne bariery współpracy.
 • Komunikacja prowokująca konflikt.
 • Czynniki utrudniające porozumienie.
 • Oceniający styl słuchania i rywalizacyjny sposób budowania argumentacji.

 1. Zasady sterowania konfliktem w rozmowie.
 • Przyczyny sytuacji konfliktowych.
 • Jak zapanować nad rozwojem sytuacji?
 • Czym jest kompromis?
 • Definiowanie stylów zachowań w sytuacji konfliktowej.

 1. Metody radzenia sobie z zastrzeżeniami i negatywnymi emocjami rozmówców.
 • Trudni rozmówcy, trudne sytuacje. Przyczyny i metody zaradcze.
 • Panowanie nad emocjami własnymi i stron w konflikcie.
 • Sposoby postępowania z osobą  bardzo zdenerwowaną.
 • Asertywna komunikacja. Jak wyrazić swoje zdanie nie prowokując konfliktu?

 1. Poznaj siłę swojego głosu.
 • Jak forma wypowiedzi może zmienić jej treść?
 • Wyrażanie emocji poprzez intonację głosu.
 • Barwa głosu – czy masz na nią wpływ?
 • Zasady atrakcyjności językowej.
 • Budowanie przekonujących sformułowań i zdań.

Data i miejsce

 • 4 października 2021 | Online Live

Cena 950,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
specjalista ds. szkoleń 
tel. 519 511 447