Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Executive Management   Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania

Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania

Warsztat twórczego rozwiązywania problemów

„W karierze wiedza jest jak mleko. Ma okres przydatności wydrukowany na kartonie. Okres przydatności tytułu inżyniera wynosi około trzech lat. Jeśli w tym czasie nie zrewidujesz wszystkiego, co wiesz, twoja kariera szybko przepadnie.”

Louis Ross

Termin 20 października 2021 I Online

Cena: 1200 zł netto

Metodologia:

 • Zajęcia będą miały formę warsztatową. Wykład pojawi się jedynie jako wprowadzenie do zadania lub omówienie jego efektów.
 • Każdy z uczestników zajęć będzie prowadził proces pracy zespołu w celu przeanalizowania i rozwiązania problemu. Zadania będą miały różnorodny charakter i będą nastawione na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie kreatywności uczestników.
 • Większość ćwiczeń będzie dotyczyła przypadków, zaczerpniętych z praktyki działania uczestników. Inne zainspirują do myślenia przez analogię i do zastosowania w praktyce niestandardowych technik rozwiązywania problemów.
 • Narzędzia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów wykorzystane podczas warsztatów są zaczerpnięte z  metodologii design thinking, critical thinking, Toyota Way (TQM) i innych metodyk.

 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt

Cele i korzyści

Cel szkolenia

 • przeciwdziałanie rutynie i bezmyślnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu
 • wzmocnienie umiejętności analizy i twórczego poszukiwania usprawnień
 • ćwiczenie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
 • doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań
 • wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia
 • propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, "poszukujących zmian"

Główna korzyść dla uczestników

 • poznanie narzędzi analizy i rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w codziennej pracy

Program

Myślenie

 1. Kiedy chce nam się myśleć?
 2. Znaczenie nastawień i motywacji do zmiany.
 3. Nauka wnikliwości.
 4. Potrzeba autonomii.
 5. Wzmacnianie uważności.
 6. Stawianie hipotez.
 7. Wnioskowanie. Zastosowanie logiki.
 8. Praca z danymi.
 9. Oddzielanie faktów od opinii.
 10. Kontrola emocji i jej znaczenie dla krytycznego myślenia.

Kreatywność

 1. Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 2. Indywidualne uwarunkowania kreatywności.
 3. Myślenie lateralne.
 4. Ćwiczenia pamięci.
 5. Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji.
 6. Odrzucanie schematów.
 7. Myślenie abstrakcyjne.
 8. Praca z metaforą.

Analiza

 1. Myślenie pytaniami.
 2. Siła „5 Why”.
 3. Genchi gembutsu i inne przydate zasady Toyota Way.
 4. Siła zmiany punktu widzenia.
 5. Odwrócenie problemu.
 6. Synektyka Gordona.
 7. Metoda Kepner-Tregoe.
 8. Benchmarking.
 9. Reengeneering procesów.

Synteza

 1. Łączenie informacji.
 2. Myślenie przez analogię.
 3. Pułapki wnioskowania.
 4. Odroczenie wartościowania.
 5. Burza mózgów i jej odmiany.
 6. Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?
 7. Wypracowanie decyzji.
 8. Argumentowanie.

Data i miejsce

20 października 2021 I Online

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com