Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   MSSF 16 Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

MSSF 16 Leasing
Nowe podejście rachunkowe (1 dzień szkolenie stacjonarne lub online live) oraz regulacje prawne i podatkowe (nagrana sesja)


 Dzień 1: 20 października, Warszawa lub Online
Cena: 1100 zł netto - jeden wybrany dzień szkolenia
1890 zł netto - przy zakupie pełnego 2 dniowego programu 

Wszystkie zajęcia planujemy w formie online. Istnieje możliwość udziału stacjonarnie w Warszawie - zgłoś taką potrzebę opiekunowi szkolenia.
W styczniu 2016 roku, po wielu latach prac, RMSR opublikowała MSSF 16 Leasing, który zastąpi dotychczasowe regulacje określone w MSR 17. Nowy standard zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy.  
Oczekuje się, że nowy standard będzie miał istotne znaczenie dla setek firm w Polsce. W szczególności, obraz sytuacji finansowej zmieni się radykalnie w jednostkach korzystających w dużym stopniu z leasingu operacyjnego – aktywa oraz zobowiązania pozostające do tej pory poza bilansem zostaną w nim ujawnione. Wpłynie to na podstawowe wskaźniki finansowe, zdolność do pozyskania nowego finansowania oraz ogólny obraz firm.
Tematem pierwszego dnia szkolenia są zasady wynikające z MSSF 16, analiza ich wpływu na sytuację finansową oraz konsekwencje biznesowe. Jednocześnie, kompleksowa ocena umów leasingowych nie jest możliwa bez uwzględnienia aspektów podatkowych oraz prawnych z nimi związanych. Tematyka ta będzie poruszana podczas drugiego dnia szkolenia.
Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych, w ramach których realizowane są trzy bloki tematyczne dotyczące leasingu: nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne.
Zachęcamy do uczestnictwa w pełnym 2-dniowym szkoleniu zapewniając jednocześnie możliwość zakupu wybranego dnia.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami rachunkowymi w ujęciu leasingu, ich wpływem na sytuację finansową oraz aspektami prawnymi i podatkowymi. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • Szerokiego grona pracowników firm leasingowych odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, kształtowanie produktów leasingowych, aspekty prawne i podatkowe;
 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rozliczanie umów leasingowych;
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z leasingiem;Pracowników działów podatkowych.

Cele i korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami MSSF, regulacjami podatkowymi oraz prawnymi w zakresie leasingu.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany w MSSF.
 • Kompleksowe podejście do tematu: omówienie zagadnień w 3 aspektach (rachunkowym, prawnym i podatkowym).
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Dzień 1 - rachunkowy

 • Wprowadzenie: przyczyny  powstania oraz cel  MSSF 16
 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Określenie okresu umowy, opłaty leasingowe (stałe oraz zmienne), opcje przedłużenia, stopa dyskontowa
 • Wydzielanie komponentów leasingowych oraz pozostałych
 • Model oparty o prawo do użytkowania - główne założenia
 • Ujęcie księgowe u leasingobiorcy:
  • ujęcie początkowe oraz wycena na dzień sprawozdawczy prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  • ponowna ocena
  • prezentacja oraz ujawnienia
  • porównanie z istniejącym MSR 17
 • Ujęcie księgowe u leasingodawcy:
  • ujęcie umów leasingu finansowego oraz operacyjnego
  • porównanie z istniejącym MSR 17
 • Pozostałe kwestie: leasing krótkoterminowy, leasing zwrotny, podnajem
 • Interakcje pomiędzy MSSF 15 - Przychody z umów z klientami oraz MSSF 16
 • Konsekwencje biznesowe
 • Podobieństwa i różnice w odniesieniu do regulacji krajowych

Dzień 2 - prawno-podatkowy

 • Leasing – ujęcie podatkowe
  • Rodzaje leasingu na gruncie podatkowym
  • Rozliczanie podatkowe opłat leasingowych
  • Zbycie przedmiotu leasingu po okresie leasingowania
  • Różnice w rozliczeniu podatkowym umowy leasingowej i umowy najmu lub dzierżawy
  • Umowa leasingowa na gruncie przepisów VAT
  • Najciekawsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe dotyczące rozliczania umów leasingowych
  • Leasing międzynarodowy - porównanie polskich i europejskich regulacji dotyczących leasingu
 • Leasing – ujęcie prawne
  • Umowa leasingu w prawie cywilnym
  • Oferta w prawie cywilnym
  • Umowa przedwstępna sprzedaży
  • Prawo pierwokupu

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.Materiały są bogato ilustrowane przykładami praktycznymi umożliwiającymi lepsze przyswojenie omawianych zagadnień.

Nagranie

Dodatkowo oferujemy Państwo możliwość zakupu dostępu do nagrania z dnia podatkowo-prawnego.

Data i miejsce

1 dzień rachunkowy: 20 października 2020 r., Warszawa lub Online Live 

2 dzień: nagrana sesja podatkowo-prawna

Trenerzy

Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA Senior Manager

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA.
Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych MSSF realizowanych we współpracy z SGH zarówno w formule otwartej jak i na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.
W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR.

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Prowadzący - część prawna

Łukasz Oleksiuk radca prawny, Trener EY Academy of Business

Radca prawny, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od października 1999 roku do sierpnia 2013 roku prawnik wewnętrzny w prywatnej grupie spółek. Ostatnio kierujący działem prawnym Grupy. Zajmował stanowiska w zarządach oraz radach nadzorczych, zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych. Obecnie prowadzi własną praktykę zawodową. Specjalizuje się w obsłudze spółek, projektów inwestycyjnych, prawie gospodarczym, postępowaniu cywilnym, w tym arbitrażowym, prawie sportowym oraz prawie nieruchomości.

Współautor materiałów szkoleniowych. We współpracy z Fundacją Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w ramach kursu przygotowującego do aplikacji radcowskiej.

Prowadzący - część podatkowa

Jacek Jędrszczyk doradca podatkowy, Trener EY Academy of Business

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmuje się od 17 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych.
Przez osiem lat pracował w dziale podatkowym Ernst & Young, ostatnio na stanowisku dyrektora oddziału Katowice-Kraków.
Jest autorem wielu profesjonalnych publikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, jest również współautorem książki „VI Dyrektywa VAT”. Jako trener współpracuje z EY Academy of Business od wielu lat, prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatków. 
Cena 1890,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych, Warszawa | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Natalia Medyńska, Wrocław | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.