Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF 16 Leasing - praktyczne problemy


8 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live

godz. 13:15 - 16:30

Cena: 590 zł netto 
890 zł netto = szkolenie + nagranie szkolenia podatkowo-prawnego
 

Nowy model ujmowania umów leasingowych obowiązuje od 1 stycznia 2019 i zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. Od przygotowania pierwszych sprawozdań uwzględniających nowy standard pojawiło się wiele praktycznych problemów przy ujmowaniu pewnych rodzajów umów spełniających definicję leasingu. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na najczęściej pojawiające się problemy praktyczne przy ujmowaniu pewnych umów leasingowych.

Szkolenie trwa pół dnia szkoleniowego. Dodatkowo zachęcamy do wyboru opcji z dodatkowym nagraniem szkolenia podatkowo-prawnego.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami rachunkowymi w ujęciu leasingu, ich wpływem na sytuację finansową oraz aspektami prawnymi i podatkowymi. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • Szerokiego grona pracowników firm leasingowych odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, kształtowanie produktów leasingowych, aspekty prawne i podatkowe;
 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rozliczanie umów leasingowych;
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z leasingiem;Pracowników działów podatkowych.

Cele i korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany w MSSF.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.
Program weź proszę z broszury, a zamiast dzień 2 napiszmy: Nagranie ujęcie prawno-podatkowe

Program

 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
  • Prawo do podziemnych części gruntu
  • Umowy transportowe
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Aktualizacja okresu leasingu
 • Zmienne płatności leasingowe
 • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
 • Modyfikacje umów leasingowych
 • Leasing w walutach obcych
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały, składające się z prezentacji pokazywanej podczas szkolenia. 

Nagranie

Dodatkowo oferujemy możliwość zakupu dostępu do nagrania z sesji podatkowo-prawnej.

Data i miejsce

 • 8 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
 • godz. 13:15 - 16:30

Cena:

590 zł netto

890 zł netto = szkolenie + nagranie szkolenia podatkowo-prawnego

Trenerzy

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Prowadzący - część prawna

Łukasz Oleksiuk radca prawny, Trener EY Academy of Business

Radca prawny, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od października 1999 roku do sierpnia 2013 roku prawnik wewnętrzny w prywatnej grupie spółek. Ostatnio kierujący działem prawnym Grupy. Zajmował stanowiska w zarządach oraz radach nadzorczych, zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych. Obecnie prowadzi własną praktykę zawodową. Specjalizuje się w obsłudze spółek, projektów inwestycyjnych, prawie gospodarczym, postępowaniu cywilnym, w tym arbitrażowym, prawie sportowym oraz prawie nieruchomości.

Współautor materiałów szkoleniowych. We współpracy z Fundacją Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w ramach kursu przygotowującego do aplikacji radcowskiej.

Prowadzący - część podatkowa

Jacek Jędrszczyk doradca podatkowy, Trener EY Academy of Business

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmuje się od 17 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych.
Przez osiem lat pracował w dziale podatkowym Ernst & Young, ostatnio na stanowisku dyrektora oddziału Katowice-Kraków.
Jest autorem wielu profesjonalnych publikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, jest również współautorem książki „VI Dyrektywa VAT”. Jako trener współpracuje z EY Academy of Business od wielu lat, prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatków. 
Cena 590,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.