Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie

Przeciwdziałanie mobbingowi  i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie

9 grudnia 2021 | Online Live

Cena: 590 zł netto

To szkolenie składa się z dwóch części – poznaj zarówno aspekty menedżerskie jak i prawne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty prawne

Szkolenie obowiązkowe dla przełożonych w organizacjach dbających o satysfakcjonujące, bezpieczne psychicznie miejsce pracy, pozytywną atmosferę. Menedżerów, dla których jednym z zadań jest przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom w pracy m.in. takim jak działania mobbingowe i dyskryminacyjne.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej – kierowników wszystkich szczebli w strukturze organizacji, którzy zarządzają zespołami.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest uświadomienie kluczowych zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, w tym aspektów istotnych z punktu widzenia prewencji mobbingu w organizacji.

Korzyści

 • Uświadomisz sobie, co jest a co nie jest mobbingiem
 • Nauczysz się rozpoznawać szczegółowe zachowania o charakterze mobbingowym
 • Poznasz sposoby skutecznego reagowania na mobbing i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w pracy
 • Dowiesz się, jakie są możliwości organizacyjne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Program

 • Mobbing a dyskryminacja – charakterystyka zjawisk
 • Jak zdiagnozować mobbing - kryteria umożliwiające identyfikację zjawiska. Mobbing czy nie mobbing - co jest a co nie jest mobbingem?
  • Identyfikacja zjawiska wg Leymanna – kategorie zjawiska
  • Konkretne zachowania świadczące o stosowaniu mobbingu
  • Co jest a co nie jest dyskryminacją?
 • Profil mobbera. Profil ofiary mobbingu
 • Dobre praktyki pracodawcy minimalizujące działania mobbingowe
 • Podatny grunt w organizacji na działania mobbingowe – jak im przeciwdziałać?
 • Konsekwencje mobbingu dla ofiary, dla pracodawcy, dla organizacji
 • Inwestycja pracodawcy w prewencję antymobbingową i antydyskryminacyjną
 • Analiza przypadków mobbingu i dyskryminacji – ćwiczenia praktyczne

Data i miejsce

 • 9 grudnia 2021 | Online Live
Cena 590,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
tel. 519 511 447