Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Motywowanie pozafinansowe

Motywowanie pozafinansowe

Termin: 26 stycznia 2021 | Online
Cena: 1250 zł netto
W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty.

Aby uzyskać ten efekt,warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać umiejętność udzielania informacji zwrotnych, których celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy ukierunkowującej na wynik. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinie je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań.

Warsztat, który proponujemy ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, min. poprzez  wzmacnianie kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Cele i korzyści

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy.
 • Nauczenie skutecznych technik  prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę. 
 • Dostarczenie narzędzi motywowania
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych.
Korzyści
 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników 
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności

Program

 1. Wstęp - motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie  motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w  motywowaniu –  kierunki motywacji , systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa  działań
  • Motywowanie przez cele
   • definiowanie celu metodą SMART
   • ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
   • cele osobiste a cele zawodowe  
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • koncepcja motywacyjnego DNA
  • koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej
   • teoria stroke’ów 
   • teoria głodów 
   • teoria dyskontowania 
   • teoria stylów pracy
  • koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
 4. Źródła  demotywacji w procesie pracy
  • nie rozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji 
  • styl kierowania
  • nadkontrola  oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności 
  • blokady komunikacyjne
  • dysfunkcje procesu motywowania
 5. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • co to jest feedback i czemu służy?
  • techniki udzielania informacji zwrotnej np.
   • SPINKA - Sprecyzuj Pozytywy I Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
   • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results  
   • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny) 
  • słuchanie inteligentne emocjonalnie
  • jak radzić sobie z oporem przed przyjęciem informacji zwrotnej?
  • najczęstsze błędy popełniane podczas feedbacku
 6. Praca na różnicy - motywowanie zespołów różnorodnych
  • co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • praca w zespołach wielopokoleniowych
  • płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?
Metody pracy
Ćwiczenia interaktywne,  praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, mini-wykłady

Data i miejsce

 • 26 stycznia 2021 | Online

Cena: 1250 zł netto

Cena 1250,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt 

Renata Michalak | 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.