Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Motywowanie - jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

Motywowanie - jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi

szkolenie + test RMP

Termin: 2 grudnia 2021 | Online
Cena: 1450 zł netto
Reiss Motivation Profile® - naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka.
Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze życia

szarze życia.
W świecie biznesu organizacje dążą do optymalizacji, czyli wypracowania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży z jednej strony dopasowanie pracownika z jego potencjałem do zadań, a z drugiej strony dobranie takich czynników motywacyjnych, które będą wyzwalały w nim energię i talenty.

Aby uzyskać ten efekt, warto poza wiedzą z zakresu motywowania, rozwijać wiedzę o sobie – własnych motywatorach i demotywatorach oraz o kluczowych różnicach indywidualnych w tym obszarze.

Wartością dodaną szkolenia jest poznanie bardzo wartościowej koncepcji 16 motywatorów Reissa – uczestnicy przed szkoleniem dostaną link do testu i po jego rozwiązaniu otrzymają raport nt. kluczowych czynników uruchamiających ich motywację. Na zajęciach rozwiniemy wiedzę na temat w/w podejścia.

 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • WIEDZA+

Cele i korzyści

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania, m.in. poprzez poznanie najważniejszych koncepcji motywacyjnych, rozszerzenie wiedzy o własnych motywatorach, jak i o tym, co ludzi różni.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w  postawach życiowych, wartościach i stylach motywacyjnych pracowników, co jest podstawą do nawiązania kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny współpracy.
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.
 • Dostarczenie narzędzi motywowania
 • Podwyższenie poziomu motywowania zespołów różnorodnych oraz rozproszonych.
Korzyści
 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników
 • Wyzwalanie zaangażowania, inicjatywy, gotowości podejmowania decyzji i zwiększenia samodzielności
 • Lepsze poznanie własnych motywatorów i ukierunkowanie ścieżki zawodowej.

Program

 1. Wstęp - motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych
 2. Czynniki motywacyjne
  • Uwzględnienie indywidualnych różnic w motywowaniu –  kierunki motywacji , systemy wartości
  • Wizja, misja jako podstawowa siła napędowa działań
  • Motywowanie przez cele
   • definiowanie celu metodą SMART
   • ćwiczenie zgodności wybranych celów z kryteriami dobrze sformułowanego celu
  • Motywowanie poprzez wartości i współpracę
 3. Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
  • podejścia klasyczne – koncepcje Maslowa i Herzberga
  • koncepcja motywacyjnego DNA
  • koncepcja motywowania wg Analizy Transakcyjnej
   • teoria głodów 
   • teoria dyskontowania 
   • teoria stylów pracy
 • koncepcja 16 motywatorów Reissa – czyli o sztuce optymalnego dopasowania pracownika do zadań
  • cele osobiste a cele zawodowe  
 • wprowadzenie do koncepcji 16 wymiarów – co mnie w szczególny sposób wyróżnia i jakie motywatory mogę nadmiarowo przypisywać moim pracownikom?
 • omówienie najważniejszych czynników motywacyjnych na podstawie indywidualnych wyników testów
 1. Źródła  demotywacji w procesie pracy
  • nie rozwiązane sytuacje trudne jako przyczyna spadku motywacji 
  • styl kierowania
  • nadkontrola oraz zablokowanie inicjatywy i kreatywności 
  • blokady komunikacyjne
  • dysfunkcje procesu motywowania
 2. Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
  • co to jest feedback i czemu służy?
  • techniki udzielania informacji zwrotnej np.
 3. Praca na różnicy - motywowanie zespołów różnorodnych
  • co motywuje, a co demotywuje pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)?
  • praca w zespołach wielopokoleniowych
  • płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy
  • motywowanie zdalne – co robić, a czego unikać, aby utrzymać energiczny zespół?

Metody pracy

Ćwiczenia interaktywne, praca w zespołach zadaniowych, grupy kreatywne, modelowanie efektywnych zachowań, symulacje, testy i kwestionariusze, burza mózgów, dyskusja, mini-wykłady

Data i miejsce

2 grudnia 2021 | Online

Cena: 1450 zł netto

Możliwe jest również wykupienie indywidualnej sesji coachingowej po szkoleniu: 1,5 h | 500 zł netto | Online 

Trener

Wisława Grabarczyk-Kostka: Trenerka to licencjonowany master RMP - psycholog, ekspert HR, coach.

Cena 1450,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt 

Renata Michalak | tel.: 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com

Dowiedz się więcej o teście RMP


Diagnoza motywacji metodą RMP (Reiss Motivation Profile)

Informacja o teście RMP + przykład profilu RMP.

Przeczytaj