Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Excel dla menedżerów - praktyczne sztuczki i triki

Termin:
21-22 października 2021 | Online Live
Cena: 1460 zł netto
  
 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych
 • Uczestnicy pracują na własnych komputerach (z arkuszem Excel 2013)
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć mogą być od razu zastosować w pracy

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Warsztat jest przygotowany dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Excela, analizują duże ilości danych, przygotowują prezentacje i raporty.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:
 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości zaawansowanych możliwości programu MS Excel 
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji
To szkolenie jest dla Ciebie!
  

Korzyści:

 • W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg trików, skrótów i funkcji, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka.
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:
 • będą umieli zastosować przydatne sztuczki usprawniające prace z arkuszem Excel
 • będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do stworzenia arkusza dopasowanego do własnych potrzeb
 • będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych  
 • zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne zestawienia danych w atrakcyjnej formie graficznej

Program

Tabele przestawne
 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych
 • Przydatne narzędzia np.:
  • Ukrywanie pustych komórek
  • Użycie fragmentatorów
  • Grupowanie i filtrowanie
  • Elementy obliczeniowe
Korzystanie z funkcji i formuł
 • Omówienie najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji np.:
  • JEŻELI
  • LICZ.JEŻELI
  • SUMA.WARUNKÓW
  • LICZ.WARUNKI
  • WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wykorzystanie funkcji dat i czasu
  • DNI.ROBOCZE
  • DZIŚ
  • Szybkie poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych dat
 • Przydatne funkcje tekstowe
  • USUN.ZBEDNE.ODSTEPY
  • TEXT
 • Referencje względne, bezwzględne i strukturalne
 • Błędy popełniane podczas korzystania z funkcji i formuł
Wykresy
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu do prezentowanych danych, zmiana typu i układu wykresu
 • Konfiguracja skali i formatowanie
 • Wykres z osią pomocniczą
 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Tworzenie trendów danych na wykresie
 • Wykres przestawny
Podstawy makr
 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr usprawniających pracę z arkuszem kalkulacyjnym
Analiza danych i poszukiwanie rozwiązań
 • „szukaj wyniku” -jaka wartość należy wprowadzić do komórki, aby korzystająca z niej funkcja zwróciła określoną wartość
 • Rozwiązywanie problemów, w których występują ograniczenia, przy pomocy programowania liniowego i dodatku Solver
 • Prezentowanie kilku wersji danych wejściowych przy pomocy menedżera scenariuszy
Power Query – NOWOŚĆ !!!
 • Nowe narzędzie dodane począwszy od wersji 2010
 • Zautomatyzowane importowanie danych z innych formatów
 • Pobieranie danych ze stron www
Pozostałe zagadnienia
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel
 • Filtr zaawansowany
 • Ograniczanie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pól arkusza

Data i miejsce

 • 21-22 października 2021 | Online Live
Cena 1460,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Natalia Medyńska | tel. 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Punkty CPE, CPD, PDU
Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA, PMI) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.