Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF 17

Termin szkolenia: 18 czerwca 2019 r. 

Cena szkolenia: 1100 zł netto

W maju 2017 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała długi oczekiwany nowy standard MSSF 17 Kontrakty Ubezpieczeniowe. Standard ten zastąpi dotychczas obowiązujący MSSF 4, a jego wejście w życie stanowić będzie radykalną zmianę w sprawozdań finansowych jednostek prowadzących działalność.

Dla kogo?

Pracownicy obszarów finansów i ryzyka spółek ubezpieczeniowych oraz innych jednostek, które zawierają umowy, które potencjalnie mogą zostać zakwalikowane jako udzielanie ochrony ubezpieczeniowej:
 • Dyrektorzy Finansowi 
 • Główni księgowi
 • Aktuariusze
 • Esperci i specjaliści

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

 • Możliwość kompleksowego zapoznania się z wymogami MSSF 17
 • Praktyczne przykłady stosowania modelu ogólnego ujmowania
 • Praktyczne studia przypadków, w tym zaprezenowanie wpływu MSSF 17 na
 • bilans i rachunek wyników spółki
 • Omówienie nowych wymogów ujawnieniowych i podejścia do implementacji
 • standardu
 • Omówienie wyłączeńz zakresu stosowania standardu

Program szkolenia: 

 • Geneza standardu MSSF 17
 • Kontrakty ubezpieczeniowe
 • Zakres stosowania MSSF 17 i wyłączenia
 • Definicja kontraktu ubezpieczeniowego i jej stosowanie
 • Wydzielanie komponentów inwestycyjnych z kontraktów ubezpieczeniowych
 • Podejście ogólne do ujmowania wystawionych kontraktów ubezpieczeniowych, tzw. "Building Block Approach":
 • Elementy składowe zobowiązania z tytułu kontraktu ubezpieczeniowego
 • Podejście do szacowania przepływów kontraktowych, oraz korekt z tytułu ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz "Contractual Service Margin"
 • Model rozpoznawania i prezentowania przychodów i kosztów z tytułu wystawionych kontraktów ubezpieczeniowych
 • Ujmowanie zmian szacunków w przyszłych okresach
 • Podejście do kontraktów rodzących obciążenia ("onerous contracts")
 • Wpływ MSSF 17 na prezentację kontraktów ubezpieczeniowych w bilansie i rachunku wyników 
 • Podejście uproszczone dla kontraktów krótkoteminowych ("Premium Allocation Approach")
 • Ujmowanie wystawionych i nabytych kontraktów reasekuracyjnych
 • Przegląd najważniejszych wymogów ujawnieniowych
 • Data wejścia w życie, okres przejściowy i wyzwania związane z wdrożeniem MSSF 17

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.