Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych

MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych oraz pracowników działów niefinansowych w bankach i instytucjach finansowych

Termin: 6 grudnia 2021 
Warszawa lub Online

Cena: 1100 zł netto

Zapraszamy Państwa na jednodniowy warsztat, będący propozycją całościowego przeglądu nowych wymogów sprawozdawczych zawartych w MSSF9, opracowanego z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb audytorów wewnętrznych. Celem szkolenia jest wyposażenie audytorów wewnętrznych w wiedzę niezbędną z punktu widzenia efektywnej realizacji prac audytowych w zakresie wdrożenia MSSF 9. 
   
   
Uwaga: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Zapraszamy Dyrektorów Audytu Wewnętrznego i pracowników działów audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz innych pracowników banku zainteresowanych wymogami MSSF 9 i ich wpływem na sprawozdania finansowe i procesy (np. Ryzyko, Operacje, IT).

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest wyposażenie audytorów wewnętrznych w wiedzę niezbędną z punktu widzenia efektywnej realizacji prac audytowych w zakresie wdrożenia MSSF 9.
W trakcie naszego interaktywnego warsztatu, nie tylko omówimy poszczególne wymogi MSSF 9 i ich wpływ na instytucje i ich sprawozdania finansowe, ale przede wszystkim przyjrzymy się obszarom wymagającym zastosowania osądu, gdzie podejścia do wdrożenia pomiędzy instytucjami mogą się znacząco różnić. Wskażemy również implikacje procesowe i systemowe nowych wymogów, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg prac audytu wewnętrznego.

Program

Wstęp
 • Proces opracowywania MSSF 9, geneza nowego standardu i przyczyny leżące u źródła zastąpienie MSR 39 nowym standardem
 • Podstawy MSSF 9 i najważniejsze różnice w porównaniu do MSR 39
   
Klasyfikacja i wycena
 • Przegląd kluczowych różnic w podejściu do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych pomiędzy MSSF 9 a MSR 39
 • Nowe kategorie aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 (zamortyzowany koszt, FVPL, FVOCI)
 • Kryteria klasyfikacji aktywów finansowych:
  • Model biznesowy
  • Test przepływów pieniężnych (SPPI)
  • Rodzaje aktywów finansowych, które mogą nie spełnić testu SPPI
  • Modyfikowana wartość pieniądza w czasie i testy benchmarkowe
 • Podejście księgowe do inwestycji w instrumenty kapitałowe
 • Zobowiązania finansowe desygnowane do prezentacji w wartości godziwej przez wynik finansowy i prezentacja własnego ryzyka kredytowego 
 • Dozwolone reklasyfikacje pomiędzy kategoriami i podejście księgowe do reklasyfikacji
 • Podejście księgowe do instrumentów pochodnych wbudowanych
   
Utrata wartości aktywów finansowych
 • Zakres stosowania wymogów w zakresie utraty wartości aktywów finansowych
 • Kluczowe różnice pomiędzy modelem straty oczekiwanej wymaganym przez MSSF 9 a modelem straty poniesionej wymaganym przez MSR 39
 • Koncepcja straty oczekiwanej
 • “Podejście ogólne” i jego logika:
  • Straty oczekiwane 12-miesięczne i w okresie życia ekspozycji
  • Istotne pogorszenie ryzyka kredytowego
  • Podejście księgowe dla każdego z „koszyków”
 • Scenariusze ryzyka i informacje dotyczące przyszłości
 • Wycena oczekiwanych strat kredytowych
 • Definicja “default”
 • Dopuszczalne uproszczenia i możliwe do odrzucenia założenia
 • Podejście uproszczone do ujmowania odpisów z tytułu ryzyka kredytowego oraz aktywa, dla których można je zastosować
 • Wyzwania wdrożeniowe i audytowe
   
Modyfikacje aktywów finansowych oraz aktywa finansowe z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu
 • Aktywa POCI i stosowane do nich podejście księgowe
 • Modyfikacje warunków kontraktowych ekspozycji i ich ujmowanie
 • Kryteria wyłączania aktywów finansowych z bilansu i ich zastosowanie do modyfikacji warunków kontraktowych
 • Konsekwencje przyjęcia różnych kryteriów wyłączania aktywów finansowych do modyfikacji z punktu widzenia sprawozdań finansowych
   
Ujawnienia
 • Nowe wymogi ujawnieniowe dotyczące aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz zarządzania ryzykiem według MSSF 7 w wersji zmienionej przez MSSF 9
 • Przegląd i analiza dostępnych przykładów ujawnień
 • Ujawnienia wymagane w związku z pierwszym zastosowaniem MSSF 9 
   
Wpływ wdrożenia MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków i ich procesy wewnętrzne (na podstawie informacji dostępnych publicznie)
 • Wpływ nowych zasad klasyfikacji na strukturę bilansu
 • Wpływ nowych zasad w zakresie utraty wartości na dochodowość banków 
 • Zależności pomiędzy wdrożeniem MSSF 9 a innymi wymogami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie adekwatności kapitałowej. 

Data i miejsce

 • 6 grudnia 2021 | Warszawa lub Online
Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator zajęć:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Punkty edukacyjne

Za szkolenie można otrzymać 15 CPE.