Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Narzędzia Analizy Transakcyjnej (AT) w organizacji

Narzędzia Analizy Transakcyjnej (AT) w organizacji

13-14 maja 2021 | Online
Cena: 1650 zł netto

Bazę teoretyczną stanowi koncepcja Analizy Transakcyjnej, stworzona przez kanadyjskiego psychologia Erica Berne’a. Jego bestseller „W co grają ludzie?” od lat 70-tych XX w. nie schodzi z półek księgarń na całym świecie. Analiza Transakcyjna (AT) jest  koncepcją człowieka i jego zachowań, która pozwala ludziom zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę we wszystkich sytuacjach społecznych.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do każdego człowieka funkcjonującego w organizacji, a zwłaszcza tych, którzy są nastawieni na rozwój swój i zespołów, w których pracują oraz chcą odnosić sukcesy.

Cele i korzyści

Cele szkolenia
 • Dostarczenie praktycznych narzędzii do komunikacji i zarządzaniu zespołem zaczerpniętych z praktyki Organizacyjnej Analizy Transkakcyjnej (OAT)
 • Zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych
 • Praktyczne zastosowanie  technik AT  umożliwiające bardziej efektywną współpracę
 • Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, osobowości, przekładające się na styl pracy i rodzaj budowanych relacji
Korzyści z wprowadzenia AT w organizacji
 • Poprawa komunikacji w zespole poprzez rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Nabycie umiejętności i gotowości do udzielania feedbacku
 • Obniżenie stresu poprzez sprawne rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • Zwiększenie umiejętności skutecznego wywierania wpływu na zespół

Program

 1. Czym jest AT i dlaczego jest dla organizacji bezcennym narzędziem pracy?
 2. Wprowadzenie do koncepcji osobowości (3 stanów Ja – Dziecko, Ja – Dorosły, Ja – Rodzic) oraz własna diagnoza w oparciu o egogram (test stanów Ja)
 3. Pojęcie transakcji, czyli wymiany komunikatów między osobami
  • Roodzaje transakcji (równoległe, skrzyżowane, ukryte)
  • Jak zmieniać charakter wymiany komunikatów (transakcji) w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu
 4. Efektywna komunikacja  w różnych sytuacjach - ćwiczenie praktyczne  - optymalizacja komunikacji poprzez  dopasowanie transakcji w sytuacjach
  • Wywierania wpływu
  • Dyskusji
  • Przekazywania ważnych informacji
  • Współpracy
 5. Pozycje życiowe – jak  buduję relacje z otoczeniem i kim w nich jestem?
 6. Gry psychologiczne i w jaki sposób prowadzą do konfliktów?
  • Nie igraj z ogniem! – gry jako ryzykowna wchodzenia w relacje
  • Role w grach (Ratownik, Prześladowca, Ofiara), czyli trójkąt dramatyczny w akcji
  • W co i jak gramy? – najczęstsze gry i dlaczego nas tak wkręcają?
  • Czym jest „wypłata” i dlaczego tak na nas działa? – praktyka dyskontowania, która obniża efektywność i demotywuje
  • Toksyczne działanie gier  - czy rzeczywiście są wygrani?
  • Jak rozpoznawać gry w środowisku pracy i jak ich unikać? 
 7. Jak adekwatnie reagować w sytuacjach spornych? – praktyczne zastosowanie technik wychodzenia z gier - ćwiczenia
 8. Motywowanie w AT – co robimy, aby zaspokoić  potrzebę uznania?
  • 3 najważniejsze potrzeby dla efektywnej pracy, czyli jak nasycić głód bodźców, struktury i uznania?
  • Stroke, czyli sygnał rozpoznania – typy stroków, komu je dajemy, a komu nie i dlaczego?
  • Ekonomia stroke’ów – pozytywne, negatywne; przyjmowanie, proszenie i co z tego wynika dla naszej motywacji?
 9. Praktyczne ćwiczenia udzielania feedbacku – ćwiczenia z użyciem technik AT
 10. Skrypty życiowe i ich wpływ na naszą motywację
  • Nakazy, zakazy kształtujące nasze decyzje życiowe i nasze życiowe scenariusze
  • Style pracy i silne i słabe strony – jak wpływają na naszą skuteczność? 
  • Czym są drivery i jak nas napędzają do działania?
 11. Praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem driverów, czyli najsilniejszych motywatorów – co robić, żeby daiałały na naszą korzyść?
 12. Ja w zmianie... Jak zmieniać nawyki na działania wygrywające?

Metodologia: warsztat interaktywny: mini-wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia symulacyjne, kwestionariusze, praktyczne zastosowanie wielu narzędzi AT – ćwiczenia w parach i małych grupach.
Organizacyjna Analiza Transakcyjna (Organizational Transactional Analysis)  stosowana jest na rzecz wpierania procesów zarządzania i komunikacji w firmach od kilkunastu lat, ale nadal jest dla wielu osób wiedzą nie odkrytą. Wbrew pozorom  - łatwo się jej nauczyć i natychmiast zastosować w praktyce. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własny styl komunikowania się, ale również możemy go wzbogacać, zmieniać, dzięki temu mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny. Modyfikując, wzbogacając własne zachowania, oddziałujemy na innych i również wywołujemy w nich zmianę – zapobiegamy wchodzeniu w konflikty lub/i gry psychologiczne, których działanie jest destrukcyjne, co wpływa na obniżenie efektywności własnej i w zespole.

Data i miejsce

13-14 maja 2021 | Online

Trener

Szkolenie poprowadzi Wisława Grabarczyk-Kostka.

Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel 508018460

Punkty edykacyjne

To szkolenie spełnia wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA, PMI®) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.