Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Termin: 14 - 15 października 2021
Cena: 2100 zł netto


Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji. 

Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych;
 • pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne.

Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej. Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na przykładach praktycznych podczas ćwiczeń. 

Program 

Dzień 1

1. Wprowadzenie

Czym są sankcje ekonomiczne?

 • Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Rodzaje sankcji ekonomicznych

 • Sankcje ogólnokrajowe vs. Sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe i sektorowe 
 • Sankcje pierwszego vs. drugiego stopnia

2. Regulacje prawne

Reżimy sankcyjne na świecie

 • Regulacje amerykańskie a ich wpływ na instytucje finansowe na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich przełożenie na polskie instytucje finansowe

Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych

 • Iran,
 • Syria,
 • Korea Północna,
 • Kuba,
 • Rosja/Ukraina

Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi

 • Obowiązki instytucji finansowych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
 • Licencje OFAC – przegląd najważniejszych typów

Egzekwowanie przestrzegania sankcji

 • Jak „zdobyć zainteresowanie” OFAC?
 • Czynniki wpływające na wysokość kary

Przegląd śledztw sankcyjnych – przebieg i główne wnioski – Case study

 • Omówienie najsłynniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyn rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebiegu, ze szczególnym uwzględnieniem luk w zarządzaniu ryzykiem braku przestrzegania sankcji.
 • Śledztwo OFAC w praktyce – główne spostrzeżenia i wnioski z praktycznego studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej

 • Jak zapewnić odpowiedni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem sankcyjnym?
 • Etapy dojrzałości programów zarządzania ryzykiem sankcyjnym
 • Przegląd sankcyjny płatności i klientów – kluczowe elementy
 • Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu – największe wyzwania

Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji

 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi
 • Narzędzia screeningujące
 • Przegląd alertów

Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki

 • Screening klientów
 • Screening płatności
 • Screening produktów finansowania handlu
 • Zarządzanie listami sankcyjnymi 

Tuning i kalibracja systemów screeningowych

 • Przykłady scenariuszy dopasowań z listami sankcyjnymi
 • Modele dojrzałości systemów screeningowych
 • Wyzwania i najlepsze praktyki

Case study

 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów – wspólna analiza prawdziwych przypadków: na co zwracać uwagę i jak korzystać z pomocy zewnętrznych źródeł w analizie alertów.

Data i miejsce

 • 14 - 15 października 2021
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575