Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Savoir-vivre w biznesie

Savoir-vivre w biznesie

Etykieta w komunikacji oficjalnej

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Terminy:

Etykieta w komunikacji oficjalnej

12 października 2021 | Online Live

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

14 grudnia 2021 | Online Live


Cena każdego szkolenia: 500 zł netto

Czas trwania każdego szkolenia to 4 godziny wykładowe.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Etykieta w komunikacji oficjalnej

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, którzy reprezentują swoją organizację na zewnątrz, nawiązują relacje oficjalne i mają styczność z ważnymi klientami, realizują projekty we współpracy z innymi instytucjami, także zagranicznymi.

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Szkolenie skierowane jest do menedzerów instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, którzy reprezentują swoją organizację za granicą, mają styczność z przedstawicielami obcych kultur oraz realizują projekty w środowisku multikulturowym (w organizacjach międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych, handlu międzynarodowym). 

Cele i korzyści

Etykieta w komunikacji oficjalnej

Szkolenie ma na celu:
 • polepszenie umiejętności komunikacyjnych,
 • zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi osobami i instytucjami 
 • budowanie relacji towarzyskich i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety.
Szkolenie skupia się na najważniejszych elementach współczesnej komunikacji biznesowej i oficjalnej w tym komunikacji werbalnej, epistolarnej oraz pozawerbalnej. Zawiera także nowy komponent „etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji”, który odpowiada na wyzwania zdalnej pracy i częstych spotkań na platformach komunikacyjnych. Porusza zaganienia dotyczące poprawnych zachowań w relacjach oficjalnych, zastosowania zasady starszeństwa w relacjach służbowych, autoprezentacji i udziału w spotkaniach i naradach.

Szkolenie odpowie na następujące pytania: 
 • Jakie są podstawowe zasady etykiety? 
 • Dlaczego komunikacja jest ważna?
 • Jak prawidłowo przywitać się i przedstawić? 
 • W jaki sposób wręczać i odbierać wizytówki? 
 • Jak prowadzić wideo-rozmowę i brać udział w wideo-konferencji?
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek? 
 • Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie? 
 • Jak odczytywać elementy mowy ciała?
 • Jak efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne?
 • Jak poprawnie sporządzać korespondencję elektroniczną?
 • Jak używać nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej? 
 • Czym jest elevator speech i jak go używać?
 • Czym jest small talk i jak może nam pomóc w budowaniu relacji? 

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Szkolenie ma na celu:

 • uwrażliwienie na problemy komunikacyjne i różnice międzykulturowe, zarysowanie potencjalnych konfliktów oraz propozycję ich minimalizowania lub rozwiązania 
 • polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników, zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi i instytucjami
 • budowanie relacji w zgodzie zasadamietykiety w komunikacji międzykulturowej oraz tworzenie wizerunku profesjonalnej organizacji
Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy podstawowych zasad komunikacji, w tym podziału na komunikację, werbalną, epistolarną i poawerbalną oraz zasad etykiety w rozmowach on-line oraz zasad budowania dobrego pierwszego wrażenia, które ma kluczowe znaczenie w nawiązywaniu relacji. 
Druga część dotyczy tzw. „wielkiego podziału” społeczeństw i krajów na kultury propartnerskie i protransakcyjne oraz podziału według kryteriów pośrednich, takich jak stosunek do emocji i czasu, czy wymaganego stopnia oficjalności lub oczekiwanego stopnia współpracy przy prowadzeniu negocjacji i ustaleń zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Zawiera także opis 6 wybranych kultur z przydatnymi wskazówkami z zakresu budowania kontaktów towarzyskich, zawierania znajomości, udziału w spotkaniach oficjalnych, odniesień kulturowych i religijnych, kultury stołu, etykiety ubioru i budowania długotrwałych relacji.

Szkolenie odpowie na następujące pytania: 
 • Jakie są podstawowe zasady etykiety? 
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek? 
 • Skąd biorą się różnice międzykulturowe?
 • Dlaczego zrozumienie tych różnic jest ważne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-transakcyjne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-relacyjne?
 • Jak pokonywać różnice kulturowe w działaniu?
 • Czym jest dystans władzy i jak się objawia?
 • Czym jest proksemika i jakie ma znaczenie?
 • Czym różnią się kultury polichroniczne od monochronicznych?
 • Czy różnią się kultury agresywne od kultur kooperacyjnych?
 • Jakie znaczenie ma wyznawana religia na kulturę organizacji?
 • Jak podtrzymywać relacje dzięki zrozumieniu komunikacji międzykulturowej?

Program

Etykieta w komunikacji oficjalnej

Wstęp

 • historyczne źródła etykiety i jej ewolucja
 • najważniejsze zasady etykiety menedżera i urzędnika
 • zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • wszystko, co robimy jest komunikacją...
Część I - Etykieta w komunikacji
 • komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • feedback czyli informacja zwrotna 
 • zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • zasady sporządzania korespondencji służbowej
 • zasady sporządzania korespondencji elektronicznej 
 • nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie
 • etykieta wideo rozmowy o wideo konferencji 
 • tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach
Sesja pytań i odpowiedzi

Część II – Etykieta w komunikacji
 • zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych
 • przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych
 • właściwy uścisk dłoni oraz inne metody powitania
 • elevator speech, czyli jak mówić zwięźle i ineresująco 
 • zasady udziału w spotkaniach i naradach 
 • wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
 • sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów
Sesja pytań i odpowiedzi

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Wstęp
 • żródła i pochodzenie etykiety
 • najważniejsze zasady etykiety menedżera
 • zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • wszystko co robimy jest komunikacją...
Część I - Etykieta w komunikacji
 • komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna 
 • zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej 
 • zasady sporządzania korespondencji urzędowej
 • zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
 • nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie
 • etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji - NOWOŚĆ
 • tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku 
 • elementy mowy ciała podczas autoprezentacj i udziału w spotkaniach
 • sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów 
Część II – Komunikacja międzykulturowa
 • pochodzenie różnic międzykulturowych 
 • proksemika czyli dystanse społeczne
 • kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne
 • rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna
 • kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna
 • kultura terminowa vs. nieterminowa
 • kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna
 • zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej w 6 wybranych regionach zawierające m.in.następujące elementy: kontakty towarzyskie, zawieranie znajomości, spotkania oficjalne, odniesienia kulturowe i religijne, kultura stołu, etykieta ubioru, budowanie długotrwałych relacji:
  • Stany Zjednoczone Ameryki,
  • Kraje Zatoki Perskiej
  • Chiny i Azja Południowo Wschodnia
  • Kraje Afryki Subsaharyjskiej
  • Kraje Byłego ZSRR,
  • Francja
Sesja pytań i odpowiedzi

Data i miejsce

Etykieta w komunikacji oficjalnej

12 października 2021 | Online Live

Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

14 grudnia 2021 | Online Live

Trener

Paweł Grotowski

Szkolenia z Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego prowadzę od ok. 10 lat. Swoją wiedzę i doświadczenie zgromadziłem przez 20 lat pracy w administracji publicznej w tym 5 lat w Protokole Dyplomatycznym MSZ. Przeprowadziłem ponad 100 szkoleń w których wzięło udział ok. 2000 osób.
Szkolenia prowadziłem m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, Poczty Polskiej, PGE, IKEA, BCC, instytucji finansowych, samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.
Prowadzę również wykłady na uczelniach wyższych dla studentów podyplomowych kierunku Zarządzanie oraz MBA.
Cena 500,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
specjalista ds. szkoleń 
tel. 519 511 447