Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne   Szkolenia obligatoryjne BR - e-learning

Szkolenia dla biegłych rewidentów w formie e-learningu

Od kilku lat EY Academy of Business prowadzi stacjonarne szkolenia dla biegłych rewidentów (w 2020 roku większość z sukcesem odbyła się w formule online). Zapraszamy również do zakupu  szkoleń e-learningowych w naszym serwisie elearning-academyofbusiness.pl.

W ofercie dostępne są:   

 • 21.2019.R.8 Popularne transakcje z wykorzystaniem
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe 8 godzin
 • 25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 8 godzin
 • 24.2020.16.R Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania - 16 godzin
 • 5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 godzin
 • 6.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 godzin
 • 30.2019.A.8 Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC 8 godzin

Cena*

 • 430 zł – moduł 8-godzinowy
 • 790 zł – moduł 16-godzinowy
 • 990 zł – moduł 24-godzinny
 • *Aktywnym biegłym rewidentom przysługuje zwolnienie z VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 roku art. 43 ust.1 pkt 29a. Dla pozostałych osób do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Przy zakupie dwóch lub więcej szkoleń otrzymasz rabat 10%. 


Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu
w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, że powinien wybrać co najmniej po jednym module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:
 • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut; zakres godzinowy każdego z modułów podany jest w nawiasach powyżej. Szkolenia kończą się godzinnym sprawdzianem (wliczonym w czas trwania danego szkolenia). Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.