Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Trening asertywności

Trening asertywności

Termin: 5 października 2021 | Online
Cena: 1250 zł netto
Koordynator szkolenia:
Renata Michalak 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com

 

Cel treningu

 • Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • Wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • Eksploracja obszarów funkcjonowania społecznego, w których asertywność znajduje największe zastosowanie, przekazanie umiejętności praktycznego stosowania asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych
 • Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej w zakresie samoświadomości, kontroli emocji oraz wywierania wpływu na zachowania innych

Program

 1. Wprowadzenie w teorię asertywności – znaczenie pojęcia, asertywność a zachowania alternatywne – wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne 
 2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego jako ważnego aspektu inteligencji emocjonalnej
 3. Pojęcie granic osobistych
  • znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic  
  • rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
  • poznanie i akceptacja praw asertywnych
 4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w relacjach z ludźmi w różnych rolach zawodowych i pozazawodowych
 5. Ćwiczenie umiejętności asertywnych w pracy
  • wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie     gniewu, złości itp.)
  • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
  • wyrażanie własnego zdania i opinii
  • udzielanie i przyjmowanie krytyki
  • komunikacja w zespole
  • rozwiązywanie problemów

Metodyka

Warsztaty i ćwiczenia wzbogacane o: burze mózgów, analizy przypadków, symulacje, dyskusje, interpretacje fragmentów filmów i nagrań z  wygenerowanych przez trenera sytuacji trudnych wymagających asertywnej interwencji, analiza zachowań werbalnych i niewerbalnych.