Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   Uniwersum audytu. Plan roczny

Uniwersum audytu. Plan roczny.

Najbliższe edycje:
8 października 2021 | 10.00-14.00 | Online
10 grudnia 2021 | 10.00-14.00 | Online

Cena: 390 pln netto

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje bądź uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu audytu lub korzysta z wyników prac audytu, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych –  zarówno pracowników, jak i zarządzających audytem
 • członków Komitetu Audytu, zarządzających organizacją, którzy chcieliby poznać dobre praktyki dotyczące rocznego planu audytu
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli, czym jest uniwersum audytu
 • potrafili zdefiniować uniwersum audytu dla swojej organizacji
 • rozumieli znaczenie analizy ryzyka jako podstawy przygotowania planu
 • znali zasady przygotowywania planu rocznego i jego aktualizacji

Program

 • Uniwersum audytu
  • Cele określenia uniwersum audytu
  • Główne elementy składowe. Przykłady
  • Koordynowanie prac z innymi działami i z podmiotami zewnętrznymi
  • Definiowanie i aktualizacja uniwersum audytu
 • Plan roczny
  • Strategia organizacji a strategia audytu wewnętrznego
  • Analiza ryzyka jako podstawa sporządzania planu
  • Wykorzystanie procesu zarządzania ryzkiem w organizacji przez audyt wewnętrzny
  • Wybór zadań audytowych
  • Elementy składowe planu
  • Częstotliwość aktualizacji

Data i miejsce

Najbliższe edycje:
 • 8 października 2021 | 10.00-14.00 | Online
 • 10 grudnia 2021 | 10.00-14.00 | Online

Cena: 390 pln netto

Nasze szkolenie "Uniwersum audytu. Plan roczny" skoncentrowane jest na przygotowywaniu Audyt Uniwersum i rocznego Planu Audytu opartego na analizie ryzyka. Ponieważ działania te podejmowane są przez audyt wewnętrzny najczęściej w okresie od września do grudnia, ewentualnie na początku roku stąd nasze szkolenie standardowo odbywa się w tym okresie. Szkolenia ma na celu wsparcie audytu w planowaniu rocznym oraz wcielenie w życie, zastosowanie praktyczne omawianych zagadnień. 

Monika Viwegier
>> Czytaj więcej <<

Cena 390,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt


Klaudia Pliszka | tel. 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.