Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości   US GAAP a MSSF - Główne różnice

US GAAP a MSSF - główne różnice

Wypróbuj nas: zapisz się na webinar IFRS vs. US GAAP

2-dniowe szkolenie: ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Cele i korzyści

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Dwudniowy kurs „US GAAP a MSSF” obejmuje:
 • wykłady
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • ćwiczenia praktyczne oraz przykłady
Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.
Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP
Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego. 
Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.
 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje
Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.
 • Prezentacja sprawozdań finansowych
Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.
 • Rzeczowy majątek trwały
Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.
 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Instrumenty finansowe
Wraz z wprowadzeniem MSSF 9 i nowych reguł klasyfikacji i wyceny inwestycji w akcje (ASC 321), MSSF i US GAAP oddalają się od siebie w kwestii instrumentów finansowych i istnieją różnice dotyczące utraty wartości, w szczególności jeśli chodzi o to, jak i kiedy jest stosowana. 
 • Zyski i straty warunkowe
Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.
 • Leasing
W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego. Oprócz tego różnice będą ciągle istniały, kiedy wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące leasingu (MSSF 16 oraz ASC 842).
 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję. Jest to także szansa dla uczestników, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat niedawnych i wkrótce wprowadzanych zmian, zarówno w MSSF, jak i US GAAP, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty finansowe i leasing. 

Zapraszamy na realizację tego szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

Prowadzący

Brian Connolly, FCA, ACMA

Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku. 

Uzyskał wykształcenie w University Collage Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania kosztami (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI).
Od 1985 roku pracuje w renomowanych instytucjach audytorskich oraz doradztwa finansowego. Początkowo w BDO Binder Hamlyn, następnie w Ernst & Young Audit. Prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów na różnego typu kwalifikacje międzynarodowe nie tylko dla pracowników Ernst & Young ,ale również dla klientów zewnętrznych z wielu sektorów polskiej gospodarki. 
Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP, których program jest również jego autorstwa. Prowadzi także zajęcia z wybranych tematów wspólnego programu studiów podyplomowych EY Academy Of Business i SGH - International Finance. 
Brian miał okazję prowadzić szkolenia nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach Europy jak Węgry czy Rosja oraz wielu krajach Bliskiego Wschodu, między innymi w Kuwejcie, Bahrajnie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.