Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Executive Management   Retoryka w biznesie

Retoryka w biznesie

16 listopada 2021 I Warszawa

Cena szkolenia: 3250 zł netto

Retoryka w biznesie to jedno z trzech szkoleń, które proponujemy w ramach budowania wartości firmy poprzez skuteczną komunikację.

Warsztaty prowadzone są przez wysokiej klasy eksperta w zakresie komunikacji publicznej i języka biznesu, językoznawcę .

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania - w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wyższej i najwyższej kadrze zarządzającej: członkowie zarządu, menedżerowie, eksperci, wszelkie osoby występujące publicznie i przekonujące innych do własnego zdania.

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do własnego zdania
 • Doskonalenie umiejętności publicznego występowania - w zakresie argumentacji, użycia języka i mowy ciała

Korzyści z warsztatu

 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych, zwiększenie atrakcyjności i perswazyjności wystąpień publicznych (co w przypadku osób prezentujących przed aktualnymi lub potencjalnymi klientami wprost przekłada się na korzyści dla firmy)
 • Rozwój  umiejętności rozpoznania odbiorcy, uwzględnienia jego sposobu myślenia o danej sprawie, wyboru najbardziej dla niego istotnych argumentów i neutralizowania kontrargumentów.
 • Umiejętność budowania odpowiedniej relacji wobec odbiorcy, wzmacniającej argumenty oraz podanie argumentów w odpowiedniej formie językowej.
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudną publicznością i/lub niesprzyjającymi warunkami prezentacji
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia NATYCHMIAST mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej w odniesieniu do WSZYSTKICH TYPÓW KOMUNIKACJI.

Program

Zajęcia warsztatowe będą poprzedzone instruktażowym wykładem. Ćwiczenia odnosić się beda do aktywnosci zawodowych uczestników. 

Program zakłada diagnozę możliwości retorycznych uczestników oraz przegląd i wdrożenie odpowiedniego instrumentarium retorycznego.

Ćwiczenia na konkretnych przykładach z życia uczestników pozwolą na wypracowanie wzorców i umiejętność budowania w przyszłości komunikatów wywierających określony wpływ na odbiorców.

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach opartych o przykłady wykorzystania i konkretnych zastosowań omawianych narzędzi retorycznych.

Zakres szkolenia

Retoryka-argumentacja

 • Dwie drogi przekonywania: centralna i peryferyjna
 • Najważniejsze zasady retoryczne
 • Profilowanie argumentacji do konkretnych odbiorców
 • Komunikaty zwiększające wiarygodność i perswazyjność nadawcy
 • Relacje interpersonalne jako medium perswazji
 • Język a perswazyjność komunikatu:
 • autoprezentacja przez styl i słownictwo
 • emocje w słowach
 • schematy zachowania w słowach, skrypty poznawcze
 • metafora jako figura retoryczna
 • presupozycja i implikatura jako techniki perswazyjne

Wystąpienia publiczne

 • Komunikacja niewerbalna: jak skutecznie komunikować się gestami
 • Komunikacja przestrzenią – odczytywanie i nadawanie sygnałów
 • Przygotowanie wystąpienia, uwzględnianie oczekiwań i wiedzy publiczności
 • Kompozycja, struktura i logika wywodu
 • Analiza sali pod kątem potrzeb mówcy i wpływu na wystąpienie
 • Relacje z salą: jak je budować i utrzymywać
 • Możliwości zakłóceń wystąpienia ze strony publiczności lub otoczenia i sposoby reagowania
 • Odpowiadanie na trudne pytania
 • Najczęściej popełniane błędy i alfabet zachowań dobrego mówcy

Termin: 16 listopada 2021, Warszawa

Trener

Prof. Marek Kochan

Ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku.

Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).  Jako stypendysta Rządu Republiki Włoskiej odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Padwie. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Habilitował się w  dziedzinie języka biznesu, którym zajmuje się  naukowo i praktycznie. Profesor Uniwersytetu SWPS.

Od blisko trzydziestu lat zajmuje się  doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Od ponad 20 lat doradza w zakresie komunikacji firmom wchodzących na giełdę, pracował przy ponad 70 IPO.

Autor  kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. książek „Slogany w reklamie i polityce”, „Pojedynek na słowa”, a także narracyjnego podręcznika retoryki pt. „Turban Mistrza Mansura, opowieści sufickie dla mówców i przywódców”. Redaktor tomu  „Sztuka debaty”.

Cena 3250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314 | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com