Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Executive Management   Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie

Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie

Termin:

26-27 października 2021 | Warszawa

Jeżeli jesteś liderem firmy lub członkiem jej ścisłego kierownictwa, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego – Warsztat Mistrzowski dla Wyższej Kadry Menedżerskiej. Biorąc udział w warsztacie znajdziesz się w elitarnym gronie ludzi zajmujących – podobnie jak Ty - najwyższe stanowiska w swoich organizacjach oraz - dzięki zapewnionej anonimowości - będziesz mógł mówić szczerze o swoich problemach i wspólnie z innymi uczestnikami warsztatu szukać rozwiązań.

Warsztat jest prowadzony przez Eksperta EY, który jest doświadczonym konsultantem i trenerem znającym realia wielu przedsiębiorstw z bardzo różnorodnych branż. Zajęcia mają charakter kameralny, co wynika z małej liczebności grupy warsztatowej (max 8 osób) i sprzyja merytorycznej dyskusji oraz wymianie doświadczeń.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania w zakładce Pobierz program w pdf).
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Wyłącznie dla kadry zarządzającej (członkowie zarządu, dyrektorzy naczelni, menedżerowie funkcji)

Cele i korzyści


Każdy uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym, opisuje dwa problemy zarządcze, z którymi zmaga się w swojej organizacji (przykładowa lista problemów – w zakładce Program) ze wskazaniem, który z nich jest problemem głównym. Celem warsztatu jest:
 • uzupełnienie wiedzy i dojrzałości menedżerskiej uczestników
 • wspólne wypracowanie rozwiązań zgłoszonych problemów zarządczych
 • wymiana doświadczeń z ludźmi zajmującymi czołowe stanowiska w swoich firmach
Udział w warsztacie niesie za sobą szereg korzyści:
 • propozycja rozwiązania własnego głównego problemu biznesowego (gwarantowane)
 • j.w. dla drugiego problemu (opcja zależna od liczby uczestników i rodzaju tematów)
 • propozycje rozwiązań do problemów zgłoszonych przez innych uczestników, a które występują lub mogą wystąpić we własnej firmie
 • informacje na temat problemów i rozwiązań istniejących w innych organizacjach
 • wskazówki i opinie Eksperta EY

Program

Przygotowanie:
Ekspert EY opracowuje program warsztatu, kontaktując się z uczestnikami w celu wyjaśnienia istoty problemów, które będą omawiane na warsztacie; (zgłoszone w formularzu)

Program:
Ekspert EY przedstawia uczestników (tylko imiona, stanowiska i profil firmy) i omawia zakres warsztatu w rozbiciu na moduły. 
Zapewniamy anonimowość w czasie szkolenia dla wszystkich uczestników. 
Każdy moduł (studium przypadku opisanego w zgłoszeniu) zajmuje 1,5 - 2 godzin zajęć.

Struktura warsztatu:
 • uczestnik opowiada pozostałym swoją historię (bez personaliów)
 • ćwiczenia indywidualne lub zespołowe dobrane do tego studium przypadku przez trenera
 • prezentacje pomysłów indywidualnych lub grupowych (jak poradzić sobie z omawianym wyzwaniem)
 • moderowana dyskusja
 • wnioski (wskazówki, zalecenia) trenera – kierunki optymalizacji, benchmarki, plan rozwiązania (gryplan)
  • sposób manifestowania się problemu
  • zidentyfikowane pierwotne źródła problemu
  • długofalowe skutki (niezałatwienia) problemu
  • proponowane działania naprawcze i zapobiegawcze
  • spodziewane przeszkody i ryzyka wdrożeniowe
  • proponowane szkolenia merytoryczne i osłonowe
Przykłady - Rodzaje zgłaszanych problemów.
Pokazujemy szeroki zakres,  z którymi uczestnicy mogą się zgłaszać. Prosimy traktować je jako przykład a nie wykaz problemów nad którymi pracujemy w czasie szkolenia. 
 • wysoka rotacja zatrudnienia
 • niski poziom innowacyjności pracy
 • występowanie „osób niezastąpionych”
 • napięcia w załodze; podział na „my” i „oni”
 • zauważalne słabnięcie pozycji rynkowej firmy
 • niewydolność struktury organizacyjnej (silosowość)
 • niska efektywność lub jakość procesów biznesowych
 • problem z przełożeniem strategii na działania operacyjne
 • inercja organizacyjna (trudności we wprowadzeniu zmian)
 • wysoka/rosnąca liczba incydentów (zdarzeń zakłócających pracę)
 • niska dyscyplina (nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w firmie)
 • braki w strategicznym myśleniu i działaniu kadry kierowniczej (bieżączka)
 • niedostatek informacji zarządczej (niewiedza o tym, jak firma funkcjonuje)
 • projekty nie dotrzymują założeń (terminu, budżetu, spodziewanych korzyści)
 • niewłaściwe lub nieustalone relacje zarządu z udziałowcami / interesariuszami
 • wypalenie zawodowe (praca w godzinach nadliczbowych lub wolnych od pracy)

Data i miejsce

26-27 października 2021 | Warszawa

Cena 9000,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt 

Sylwia Kacprzak | +48 508 018 327 | sylwia.kacprzak@pl.ey.com