Andrzej Otto – EY Academy of Business

Andrzej Otto

Oficer Compliance roku 2022 wg Stowarzyszenia Compliance Polska

Praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Od 2003 r. wspiera Izbę Domów Maklerskich w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w przepisach dotyczących tej problematyki. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji poświęconej tej tematyce.

Współautor pozycji Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019 i 2023), Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego (2023).


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: