Cele i wskaźniki – EY Academy of Business

Cele i wskaźniki

Organizacje działają dużo lepiej, jeśli ich pracownicy wiedzą, na czym powinni się skupić – do czego organizacja dąży i jakie ma priorytety.

Jednym ze współczesnych pomysłów na określanie celów i wybór priorytetów są tzw. OKR-y (ang. Objective Key Results). „Objective” to jakościowo określony cel. “Key Results” to kluczowe rezultaty, czyli miary, które pokazują, na ile udało się osiągnąć dany cel. O mierzeniu działań w biznesie mówi się już od dawna – wiele firm ma rozbudowane zestawy kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Inne dopiero zastanawiają się nad ich wprowadzeniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celach i związanych z nimi wskaźnikach, ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników

Cele i wskaźniki

Organizacje działają dużo lepiej, jeśli ich pracownicy wiedzą, na czym powinni się skupić – do czego organizacja dąży i jakie ma priorytety.

Jednym ze współczesnych pomysłów na określanie celów i wybór priorytetów są tzw. OKR-y (ang. Objective Key Results). „Objective” to jakościowo określony cel. “Key Results” to kluczowe rezultaty, czyli miary, które pokazują, na ile udało się osiągnąć dany cel. O mierzeniu działań w biznesie mówi się już od dawna – wiele firm ma rozbudowane zestawy kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Inne dopiero zastanawiają się nad ich wprowadzeniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celach i związanych z nimi wskaźnikach, ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników

Szkolenia w tym pakiecie
Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cena

  • 1 - 1 January 1970
Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Cena

  • 29 - 29 March 2023

Cena

1760 zł netto

Kontakt

Aleksandra Jabłczyńska

Koordynator kursu

  • +48 505 171 636
  • aleksandra.jablczynska@pl.ey.com