Dyplomowany Menedżer z akredytacją EY Academy of Business – EY Academy of Business

Dyplomowany Menedżer z akredytacją EY Academy of Business

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Uczestnik otrzymuje dyplom po ukończeniu trzech szkoleń i zdaniu egzaminu. W skład pakietu wchodzą:

 1. Akademii Menedżera I – 4250 zł netto
 2. Akademii Menedżera II –  2850 zł netto
 3. Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją – 3500 zł netto
 4. Egzamin
  Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały pakiet szkoleń. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo, egzamin jest dodatkowo płatny (450 zł netto).

Koszt całego pakietu wynosi 10 600 zł netto.

Dyplom jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowania autorytetu menedżera
 • Zarządzania zadaniami
 • Budowania zespołu
 • Motywowania pozafinansowego, przywództwa
 • Kompetencji menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacji w dążeniu do celu
 • Przekonywanie

Uczestnik otrzymuje dyplom Akademia Menedżera, po ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminu. Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy z Państwa będzie wykonywał zadania o zróżnicowanym typie. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do 8 osób maksymalnie. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy).

Egzamin prowadzony jest przez konsultantów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Każdy z asesorów (osób dokonujących oceny poziomu stopnia rozwoju badanej kompetencji) jest certyfikowanym asesorem EY Academy of Business. Jego zadaniem będzie wprowadzenie Państwa w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja Państwa działań podczas wykonania.

Zadania do wykonania oparte będą na zdobytej wiedzy w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację zwrotną. Informacja dotyczyć będzie podsumowania tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Dyplomowany Menedżer z akredytacją EY Academy of Business

Zostań dyplomowanym Menedżerem Biznesu z akredytacją EY Academy of Business!

Uczestnik otrzymuje dyplom po ukończeniu trzech szkoleń i zdaniu egzaminu. W skład pakietu wchodzą:

 1. Akademii Menedżera I – 4250 zł netto
 2. Akademii Menedżera II –  2850 zł netto
 3. Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją – 3500 zł netto
 4. Egzamin
  Egzamin jest bezpłatny dla osób, które wykupiły cały pakiet szkoleń. Dla osób zamawiających szkolenia pojedynczo, egzamin jest dodatkowo płatny (450 zł netto).

Koszt całego pakietu wynosi 10 600 zł netto.

Dyplom jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • Umiejętności biznesowych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Umiejętności interpersonalnych związanych z zarządzaniem ludźmi

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 • Budowania autorytetu menedżera
 • Zarządzania zadaniami
 • Budowania zespołu
 • Motywowania pozafinansowego, przywództwa
 • Kompetencji menedżera w nastawieniu na cel
 • Determinacji w dążeniu do celu
 • Przekonywanie

Uczestnik otrzymuje dyplom Akademia Menedżera, po ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminu. Egzamin ma formę sesji Development Centre, podczas której każdy z Państwa będzie wykonywał zadania o zróżnicowanym typie. Sesja jest prowadzona grupowo, w zespole liczącym od 3 do 8 osób maksymalnie. Czas jej trwania to cały dzień, z przerwami na lunch (podobnie jak dzień szkoleniowy).

Egzamin prowadzony jest przez konsultantów EY Academy of Business, specjalizujących się w realizacji procesów oceny kompetencji menedżerskich na polskim rynku. Każdy z asesorów (osób dokonujących oceny poziomu stopnia rozwoju badanej kompetencji) jest certyfikowanym asesorem EY Academy of Business. Jego zadaniem będzie wprowadzenie Państwa w klimat zadań, przekazanie potrzebnych informacji, zabezpieczenie zasobów potrzebnych do realizacji oraz obserwacja Państwa działań podczas wykonania.

Zadania do wykonania oparte będą na zdobytej wiedzy w czasie szkoleń. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację zwrotną. Informacja dotyczyć będzie podsumowania tych kompetencji, które zaobserwowano na wysokim poziomie rozwoju oraz tych, które nadal warto doskonalić.

Cena

10 600 zł netto