Audyt kultury organizacji – EY Academy of Business

Audyt kultury organizacji

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków zainteresowany jest kulturą organizacji, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę lub rozważają przeprowadzenie audytu kultury organizacji;
 • zarządzających organizacją, którzy stawiają sobie pytania, czy obecna kultura organizacji sprzyja osiąganiu celów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Umieli spojrzeć na kulturę swojej organizacji i zaproponować potencjalne zmiany
 • Wiedzieli, jak przygotować się do audytu kultury organizacji
 • Znali korzyści z przeprowadzenia audytu kultury organizacyjnej
 • Potrafili wybrać odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia audytu
 1. Jak ocenić kulturę organizacji
  • Czym jest kultura organizacji
  • Kluczowe elementy dobrej kultury organizacji
 2. Jak podejść do audytu
  • Przegląd kultury jako element każdego zadania audytowego
  • Dedykowany audyt kultury organizacji
 3. Przygotowanie audytu
  • Narzędzia do wykorzystania
  • Przykładowy plan działań
 4. Korzyści z przeprowadzenia audytu

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE, w tym dwa punkty z etyki.

Audyt kultury organizacji

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków zainteresowany jest kulturą organizacji, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę lub rozważają przeprowadzenie audytu kultury organizacji;
 • zarządzających organizacją, którzy stawiają sobie pytania, czy obecna kultura organizacji sprzyja osiąganiu celów.
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Umieli spojrzeć na kulturę swojej organizacji i zaproponować potencjalne zmiany
 • Wiedzieli, jak przygotować się do audytu kultury organizacji
 • Znali korzyści z przeprowadzenia audytu kultury organizacyjnej
 • Potrafili wybrać odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia audytu
Program
 1. Jak ocenić kulturę organizacji
  • Czym jest kultura organizacji
  • Kluczowe elementy dobrej kultury organizacji
 2. Jak podejść do audytu
  • Przegląd kultury jako element każdego zadania audytowego
  • Dedykowany audyt kultury organizacji
 3. Przygotowanie audytu
  • Narzędzia do wykorzystania
  • Przykładowy plan działań
 4. Korzyści z przeprowadzenia audytu
Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE, w tym dwa punkty z etyki.

Szczegóły programu modułowego

Cena

490 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

2 czerwca 2023

 

Szkolenie w godzinach 10.00-14.00

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com