Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym – EY Academy of Business

Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ, z angielskiego circular economy) to nowy paradygmat ekonomiczny, na którym opiera się strategia rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku. GOZ generuje zmiany prawne obowiązujące producentów i to na realizację jej celów będą wydatkowane fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Jest ona także inspiracją do innowacji dla biznesu.

Nasze szkolenie to 2 dni praktycznych warsztatów, które pozwolą zrozumieć, jaki potencjał niosą ze sobą cyrkularne modele biznesowe oraz cyrkularne strategie projektowania produktów i usług. Poprzez metodyki i narzędzia użyte podczas warsztatów pokażemy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi oraz w jaki sposób podnieść poziom innowacyjności swojej organizacji.

Celem warsztatów jest odkrycie możliwości, jakie daje wdrożenie zamkniętego obiegu wartości i zasobów w organizacji. Łączymy znane i cenione podejście służące do generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej. Uczestnicy poznają także proces i autorskie metody studia projektowego Ergo Design zapewniające zrównoważony rozwój organizacji przyszłości.

Warsztat przeznaczony jest dla liderów organizacji, a także menedżerów oraz członków zespołów tworzących strategie innowacji lub zajmujących się rozwojem innowacyjnych produktów i usług. Zapraszamy też osoby zajmujące się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

Celem warsztatów jest:

 • poznanie kluczowych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej relację z celami zrównoważonego rozwoju i politykami ESG
 • poznanie innowacyjnych cyrkularnych modeli biznesowych, na którzy można oprzeć nowe obszaru biznesu
 • identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • poznanie cyrkularnych strategii projektowania produktów i usług przyszłości
 • pro-ekologiczne trendy w postawach polskich i europejskich konsumentów pozwalające zdobyć nowe segmenty i rynki
 • poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • przetestowanie zdobytej wiedzy w procesie tworzenia innowacji podczas pracy warsztatowej

Warsztaty Circular Design to intensywne 2 dni grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans Poszukiwanie pomysłów rynkowych w otoczeniu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiających testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań

- Katarzyna Śliwa – CEO firmy doradczo-projektowej Ergo Design. Wcześniej lider projektów, menedżer, doradca, przedsiębiorca. Ukończyła studia biznesowe o specjalności zarządzanie innowacjami i projektowanie systemów zarządzania.

- dr Krzysztof Bogomaz – Head Działu Rozwoju Organizacji w firmie doradczo-projektowej Ergo Design. Zarządza zespołem, projektami, strategiami opartymi na designie i innowacjach. Współodpowiedzialny za rozwój inicjatywy Circular Change by designTM.

Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ, z angielskiego circular economy) to nowy paradygmat ekonomiczny, na którym opiera się strategia rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku. GOZ generuje zmiany prawne obowiązujące producentów i to na realizację jej celów będą wydatkowane fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Jest ona także inspiracją do innowacji dla biznesu.

Nasze szkolenie to 2 dni praktycznych warsztatów, które pozwolą zrozumieć, jaki potencjał niosą ze sobą cyrkularne modele biznesowe oraz cyrkularne strategie projektowania produktów i usług. Poprzez metodyki i narzędzia użyte podczas warsztatów pokażemy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi oraz w jaki sposób podnieść poziom innowacyjności swojej organizacji.

Celem warsztatów jest odkrycie możliwości, jakie daje wdrożenie zamkniętego obiegu wartości i zasobów w organizacji. Łączymy znane i cenione podejście służące do generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej. Uczestnicy poznają także proces i autorskie metody studia projektowego Ergo Design zapewniające zrównoważony rozwój organizacji przyszłości.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla liderów organizacji, a także menedżerów oraz członków zespołów tworzących strategie innowacji lub zajmujących się rozwojem innowacyjnych produktów i usług. Zapraszamy też osoby zajmujące się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

Cele i korzyści

Celem warsztatów jest:

 • poznanie kluczowych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej relację z celami zrównoważonego rozwoju i politykami ESG
 • poznanie innowacyjnych cyrkularnych modeli biznesowych, na którzy można oprzeć nowe obszaru biznesu
 • identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • poznanie cyrkularnych strategii projektowania produktów i usług przyszłości
 • pro-ekologiczne trendy w postawach polskich i europejskich konsumentów pozwalające zdobyć nowe segmenty i rynki
 • poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • przetestowanie zdobytej wiedzy w procesie tworzenia innowacji podczas pracy warsztatowej
Program

Warsztaty Circular Design to intensywne 2 dni grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans Poszukiwanie pomysłów rynkowych w otoczeniu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiających testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań

Cena

2300 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

29-30 listopada 2022

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com