Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym – EY Academy of Business

Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ, z angielskiego circular economy) to nowy paradygmat ekonomiczny, na którym opiera się strategia rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku. GOZ generuje zmiany prawne obowiązujące producentów i to na realizację jej celów będą wydatkowane fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Jest ona także inspiracją do innowacji dla biznesu.

Nasze szkolenie to warsztat, który pozwoli zrozumieć, jaki potencjał niosą ze sobą cyrkularne modele biznesowe oraz cyrkularne strategie projektowania produktów i usług. Poprzez metodyki i narzędzia użyte podczas warsztatów pokażemy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi oraz w jaki sposób podnieść poziom innowacyjności swojej organizacji.

Celem warsztatów jest odkrycie możliwości, jakie daje wdrożenie zamkniętego obiegu wartości i zasobów w organizacji. Łączymy znane i cenione podejście służące do generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej. Uczestnicy poznają także proces i autorskie metody studia projektowego Ergodesign zapewniające zrównoważony rozwój organizacji przyszłości.

Warsztat przeznaczony jest dla liderów organizacji, a także menedżerów oraz członków zespołów tworzących strategie innowacji lub zajmujących się rozwojem innowacyjnych produktów i usług. Zapraszamy też osoby zajmujące się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

Celem warsztatów jest:

 • Poznanie kluczowych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej relację z celami zrównoważonego rozwoju i politykami ESG
 • Poznanie innowacyjnych cyrkularnych modeli biznesowych, na którzy można oprzeć nowe obszaru biznesu
 • Identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • Poznanie cyrkularnych strategii projektowania produktów i usług przyszłości
 • Proekologiczne trendy w postawach polskich i europejskich konsumentów pozwalające zdobyć nowe segmenty i rynki
 • Poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • Przetestowanie zdobytej wiedzy w procesie tworzenia innowacji podczas pracy warsztatowej

Warsztaty Circular Design to intensywny dzień grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans Poszukiwanie pomysłów rynkowych w otoczeniu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiających testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań

- Katarzyna Śliwa – CEO firmy doradczo-projektowej Ergodesign. Wcześniej lider projektów, menedżer, doradca, przedsiębiorca. Ukończyła studia biznesowe o specjalności zarządzanie innowacjami i projektowanie systemów zarządzania.

- dr Krzysztof Bogomaz – Head Działu Rozwoju Organizacji w firmie doradczo-projektowej Ergodesign. Zarządza zespołem, projektami, strategiami opartymi na designie i innowacjach. Współodpowiedzialny za rozwój inicjatywy Circular Change by designTM.

Innowacje dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ, z angielskiego circular economy) to nowy paradygmat ekonomiczny, na którym opiera się strategia rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku. GOZ generuje zmiany prawne obowiązujące producentów i to na realizację jej celów będą wydatkowane fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej. Jest ona także inspiracją do innowacji dla biznesu.

Nasze szkolenie to warsztat, który pozwoli zrozumieć, jaki potencjał niosą ze sobą cyrkularne modele biznesowe oraz cyrkularne strategie projektowania produktów i usług. Poprzez metodyki i narzędzia użyte podczas warsztatów pokażemy, jak tworzyć innowacyjne produkty i usługi oraz w jaki sposób podnieść poziom innowacyjności swojej organizacji.

Celem warsztatów jest odkrycie możliwości, jakie daje wdrożenie zamkniętego obiegu wartości i zasobów w organizacji. Łączymy znane i cenione podejście służące do generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej. Uczestnicy poznają także proces i autorskie metody studia projektowego Ergodesign zapewniające zrównoważony rozwój organizacji przyszłości.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla liderów organizacji, a także menedżerów oraz członków zespołów tworzących strategie innowacji lub zajmujących się rozwojem innowacyjnych produktów i usług. Zapraszamy też osoby zajmujące się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

Cele i korzyści

Celem warsztatów jest:

 • Poznanie kluczowych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jej relację z celami zrównoważonego rozwoju i politykami ESG
 • Poznanie innowacyjnych cyrkularnych modeli biznesowych, na którzy można oprzeć nowe obszaru biznesu
 • Identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • Poznanie cyrkularnych strategii projektowania produktów i usług przyszłości
 • Proekologiczne trendy w postawach polskich i europejskich konsumentów pozwalające zdobyć nowe segmenty i rynki
 • Poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • Przetestowanie zdobytej wiedzy w procesie tworzenia innowacji podczas pracy warsztatowej
Program

Warsztaty Circular Design to intensywny dzień grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans Poszukiwanie pomysłów rynkowych w otoczeniu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiających testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

26 kwietnia 2023

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com