Zarządzanie wartością firmy – EY Academy of Business

Zarządzanie wartością firmy

Program szkolenia wskaże uczestnikom kierunek działań prowadzących do zwiększania wartości firmy.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i menedżerów MŚP, w których poziom finansowej działalności firmy nie nadąża za działalnością podstawową, a zarządzanie finansami jest scedowane na działy księgowości.

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności rozumienia sprawozdań finansowych
 • Świadomość czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
 • Poznanie sposobów maksymalizacji marży oraz minimalizacji kosztów
 • Poznanie sposobów ograniczania kosztów kapitału i kosztów podatkowych
 • Zrozumienie zasad zarządzania kapitałem obrotowym i majątkiem firmy
 • Wyczulenie na sposoby kreowania (lub zawyżania) wartości firmy

Podstawowe dokumenty finansowe

 • Bilans
 • Rachunek wyników
 • Rachunek przepływów pieniężnych

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

 • Metoda odtworzeniowa
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa

 • Wzrost wielkości marży
 • Obniżenie kosztów działalności
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Zarządzanie majątkiem trwałym
 • Obniżenie kosztów kapitału
 • Optymalizacja podatkowa

Kreatywna księgowość

 • Ciche rezerwy
 • Aktywowanie kosztów
 • Przyspieszone fakturowanie

Strategie realizacji wzrostu wartości

 • Wzrost organiczny
 • Porozumienia
 • Alianse
 • Przejęcia i fuzje

Krytyka zarządzania wartością firmy

 • Interesariusze przedsiębiorstwa
 • Cel istnienia przedsiębiorstwa
 • Kierunki rozwiązań

Sławomir Jerzy Chmiel - trener i konsultant EY Academy of Business od 2017 roku. Zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania.

Zarządzanie wartością firmy

Cena

2500 zł netto

Zarządzanie wartością firmy

Program szkolenia wskaże uczestnikom kierunek działań prowadzących do zwiększania wartości firmy.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i menedżerów MŚP, w których poziom finansowej działalności firmy nie nadąża za działalnością podstawową, a zarządzanie finansami jest scedowane na działy księgowości.

Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności rozumienia sprawozdań finansowych
 • Świadomość czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
 • Poznanie sposobów maksymalizacji marży oraz minimalizacji kosztów
 • Poznanie sposobów ograniczania kosztów kapitału i kosztów podatkowych
 • Zrozumienie zasad zarządzania kapitałem obrotowym i majątkiem firmy
 • Wyczulenie na sposoby kreowania (lub zawyżania) wartości firmy
Program

Podstawowe dokumenty finansowe

 • Bilans
 • Rachunek wyników
 • Rachunek przepływów pieniężnych

Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

 • Metoda odtworzeniowa
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa

 • Wzrost wielkości marży
 • Obniżenie kosztów działalności
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Zarządzanie majątkiem trwałym
 • Obniżenie kosztów kapitału
 • Optymalizacja podatkowa

Kreatywna księgowość

 • Ciche rezerwy
 • Aktywowanie kosztów
 • Przyspieszone fakturowanie

Strategie realizacji wzrostu wartości

 • Wzrost organiczny
 • Porozumienia
 • Alianse
 • Przejęcia i fuzje

Krytyka zarządzania wartością firmy

 • Interesariusze przedsiębiorstwa
 • Cel istnienia przedsiębiorstwa
 • Kierunki rozwiązań

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com