Zarządzanie wartością firmy – EY Academy of Business

Zarządzanie wartością firmy

Program szkolenia wskaże uczestnikom kierunek działań prowadzących do zwiększania wartości firmy.

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i menedżerów MŚP, w których poziom finansowej działalności firmy nie nadąża za działalnością podstawową, a zarządzanie finansami jest scedowane na działy księgowości.

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności rozumienia sprawozdań finansowych
 • Świadomość czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
 • Poznanie sposobów maksymalizacji marży oraz minimalizacji kosztów
 • Poznanie sposobów ograniczania kosztów kapitału i kosztów podatkowych
 • Zrozumienie zasad zarządzania kapitałem obrotowym i majątkiem firmy
 • Wyczulenie na sposoby kreowania (lub zawyżania) wartości firmy

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe dokumenty finansowe
 • bilans
 • rachunek wyników
 • rachunek przepływów pieniężnych
 1. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • metoda odtworzeniowa
 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 1. Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa
 • wzrost wielkości marży
 • obniżenie kosztów działalności
 • zarządzanie kapitałem obrotowym
 • zarządzanie majątkiem trwałym
 • obniżenie kosztów kapitału
 • optymalizacja podatkowa
 1. Kreatywna księgowość
 • ciche rezerwy
 • aktywowanie kosztów
 • przyspieszone fakturowanie
 1. Strategie realizacji wzrostu wartości
 • wzrost organiczny
 • porozumienia
 • alianse
 • przejęcia i fuzje
 1. Krytyka zarządzania wartością firmy
 • interesariusze przedsiębiorstwa
 • cel istnienia przedsiębiorstwa
 • kierunki rozwiązań

Sławomir Jerzy Chmiel - Trener i konsultant EY Academy of Business od 2017 roku. Zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania.

Zarządzanie wartością firmy

Program szkolenia wskaże uczestnikom kierunek działań prowadzących do zwiększania wartości firmy.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i menedżerów MŚP, w których poziom finansowej działalności firmy nie nadąża za działalnością podstawową, a zarządzanie finansami jest scedowane na działy księgowości.

Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności rozumienia sprawozdań finansowych
 • Świadomość czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
 • Poznanie sposobów maksymalizacji marży oraz minimalizacji kosztów
 • Poznanie sposobów ograniczania kosztów kapitału i kosztów podatkowych
 • Zrozumienie zasad zarządzania kapitałem obrotowym i majątkiem firmy
 • Wyczulenie na sposoby kreowania (lub zawyżania) wartości firmy
Program

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe dokumenty finansowe
 • bilans
 • rachunek wyników
 • rachunek przepływów pieniężnych
 1. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • metoda odtworzeniowa
 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 1. Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa
 • wzrost wielkości marży
 • obniżenie kosztów działalności
 • zarządzanie kapitałem obrotowym
 • zarządzanie majątkiem trwałym
 • obniżenie kosztów kapitału
 • optymalizacja podatkowa
 1. Kreatywna księgowość
 • ciche rezerwy
 • aktywowanie kosztów
 • przyspieszone fakturowanie
 1. Strategie realizacji wzrostu wartości
 • wzrost organiczny
 • porozumienia
 • alianse
 • przejęcia i fuzje
 1. Krytyka zarządzania wartością firmy
 • interesariusze przedsiębiorstwa
 • cel istnienia przedsiębiorstwa
 • kierunki rozwiązań

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com