Zmiany w prawie antymonopolowym. Nowe unijne rozporządzenie dotyczące porozumień wertykalnych (VBER) – EY Academy of Business

Zmiany w prawie antymonopolowym. Nowe unijne rozporządzenie dotyczące porozumień wertykalnych (VBER)

Trwają prace nad zmianą przepisów antymonopolowych i konsumenckich. Część zmian już weszła w życie, a w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie kolejnych. W trakcie serii webcastów organizowanych wspólnie przez EY Academy of Business oraz kancelarię prawną EY Law, adwokat Piotr Gogol, ekspert w dziedzinie prawa antymonopolowego, przedstawi wymogi wynikające z nowelizowanych przepisów antymonopolowych.

Zapoznaj się także ze szkoleniem dedykowanym nowej dyrektywie Omnibus.

Szkolenie przygotowane zostało dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Uczestnicząc w warsztatach, dowiesz się między innymi:

 • Jak nowe regulacje wpłyną na przedsiębiorców działających w ramach wyłącznych i selektywnych sieci dystrybucyjnych.
 • Jakie informacje mogą być wymieniane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na różnych szczeblach obrotu, którzy jednocześnie konkurują ze sobą.
 • Czym są klauzule najwyższego uprzywilejowania i w jaki sposób prawidłowo je stosować.
 • Jaki jest dopuszczalny zakres ograniczenia dystrybutorom możliwości reklamy produktów oraz korzystania z kanału sprzedaży internetowej.
 • Jakie warunki powinien spełniać model umowy agencyjnej, aby mógł być oceniany łagodniej na gruncie prawa konkurencji.
 1. Zasady oceny porozumień wertykalnych w świetle prawa konkurencji.
 2. Kierunki zmian wynikające z rozporządzenia Komisji dotyczącego porozumień wertykalnych (VBER) i ich wpływ na ocenę porozumień pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu
 3. Nowe zasady oceny umów agencyjnych.
 4. Podwójna dystrybucja. Zasady wymiany informacji między przedsiębiorcami.
 5. Wpływ nowych przepisów na działalność platform internetowych pośredniczących w zawieraniu umów pomiędzy przedsiębiorcami lub przedsiębiorców z konsumentami.
 6. Zmiany reguł współpracy przedsiębiorców działających w różnych modelach dystrybucji, w tym wyłącznej i selektywnej.
 7. Dopuszczalne ograniczenia sprzedaży i reklamy przez Internet nakładane na dystrybutorów.
 8. Dopuszczalne ramy ustalania polityki cenowej, w tym dotyczące różnicowania cen hurtowych w zależności od kanału sprzedaży, zasady wprowadzania klauzul najwyższego uprzywilejowania.
 9. Nowe zasady dotyczące odnawiania zakazu konkurowania.

Piotr Gogol - EY Polska, Kancelaria EY Law, Counsel, Adwokat. Ekspert w dziedzinie prawa antymonopolowego oraz korporacyjnego. Przewodzi zespołowi prawników wspierających klientów w trakcie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Zmiany w prawie antymonopolowym. Nowe unijne rozporządzenie dotyczące porozumień wertykalnych (VBER)

Trwają prace nad zmianą przepisów antymonopolowych i konsumenckich. Część zmian już weszła w życie, a w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie kolejnych. W trakcie serii webcastów organizowanych wspólnie przez EY Academy of Business oraz kancelarię prawną EY Law, adwokat Piotr Gogol, ekspert w dziedzinie prawa antymonopolowego, przedstawi wymogi wynikające z nowelizowanych przepisów antymonopolowych.

Zapoznaj się także ze szkoleniem dedykowanym nowej dyrektywie Omnibus.

Dla kogo?

Szkolenie przygotowane zostało dla prawników pracujących zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach, jak i w kancelariach prawnych.

Cele i korzyści

Uczestnicząc w warsztatach, dowiesz się między innymi:

 • Jak nowe regulacje wpłyną na przedsiębiorców działających w ramach wyłącznych i selektywnych sieci dystrybucyjnych.
 • Jakie informacje mogą być wymieniane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na różnych szczeblach obrotu, którzy jednocześnie konkurują ze sobą.
 • Czym są klauzule najwyższego uprzywilejowania i w jaki sposób prawidłowo je stosować.
 • Jaki jest dopuszczalny zakres ograniczenia dystrybutorom możliwości reklamy produktów oraz korzystania z kanału sprzedaży internetowej.
 • Jakie warunki powinien spełniać model umowy agencyjnej, aby mógł być oceniany łagodniej na gruncie prawa konkurencji.
Program
 1. Zasady oceny porozumień wertykalnych w świetle prawa konkurencji.
 2. Kierunki zmian wynikające z rozporządzenia Komisji dotyczącego porozumień wertykalnych (VBER) i ich wpływ na ocenę porozumień pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu
 3. Nowe zasady oceny umów agencyjnych.
 4. Podwójna dystrybucja. Zasady wymiany informacji między przedsiębiorcami.
 5. Wpływ nowych przepisów na działalność platform internetowych pośredniczących w zawieraniu umów pomiędzy przedsiębiorcami lub przedsiębiorców z konsumentami.
 6. Zmiany reguł współpracy przedsiębiorców działających w różnych modelach dystrybucji, w tym wyłącznej i selektywnej.
 7. Dopuszczalne ograniczenia sprzedaży i reklamy przez Internet nakładane na dystrybutorów.
 8. Dopuszczalne ramy ustalania polityki cenowej, w tym dotyczące różnicowania cen hurtowych w zależności od kanału sprzedaży, zasady wprowadzania klauzul najwyższego uprzywilejowania.
 9. Nowe zasady dotyczące odnawiania zakazu konkurowania.

Cena

1150 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com