Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia w języku angielskim   Audyt wewnętrzny – kursy w j. angielskim   Internal Audit in Practice – Audit Report Writing Skills

Internal Audit in Practice – Audit Report Writing Skills

3-dniowe warsztaty ONLINE LIVE dla audytorów wewnętrznych

To szkolenie jest organizowane w formule zamkniętej - skontaktuj się z koordynatorem by dopasować szkolenie do Ciebie i Twojej firmy.

Przegląd najlepszych praktyk oraz kluczowych wyzwań związanych z procesem pisania raportów z audytu.
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, umożliwiającej kontakt z trenerem i innymi uczestnikami. 

Warsztaty są prowadzone po angielsku. Jeśli szukasz szkoleń z tej tematyki w języku polskim, zapraszamy na kurs
 >> Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu <<

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo? 

Do udziału w warsztatach zapraszamy audytorów wewnętrznych na wszystkich poziomach oraz osób pełniących tę funkcję w firmie.

Cele i korzyści

Celem warsztatów jest kompleksowy przegląd najlepszych praktyk oraz kluczowych wyzwań związanych z procesem pisania raportów z audytu.
Pozwala na zrozumienie procesu pisania raportów z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań kluczowych interesariuszy.

Metodyka kursu:
Szkolenie będzie w 100% praktyczne, intensywne i interaktywne!


Warsztaty prowadzone są po angielsku.  Jeśli szukasz szkoleń z tej tematyki w języku polskim, zapraszamy na kurs
>> Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu <<

Program

 1. Strategiczna rola audytu wewnętrznego
 2. Międzynarodowe standardy IIA dotyczące sporządzania raportów z audytu
 3. Zasady i procedury audytu wewnętrznego - rozwiązania i praktyki
 4. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego - narzędzia i techniki
 5. Proces audytu - raporty z audytu - planuj, pisz, przeglądaj, poprawiaj, dostarczaj
 6. Raporty z audytów - kryteria, stan, przyczyna, wpływ
 7. Przekazywanie wyników audytu: przełożonym, członkom zarządu i rad nadzorczych oraz komitetowi audytu
 8. Escalation process
 9. Czynności administracyjne, np. proces przechowywania, dostępu i follow up
 10. Quality Assurance Improvement Program
 11. Analiza studium przypadku w celu przygotowania końcowych raportów z audytu
 12. Prezentacja końcowych raportów 
 13. Podsumowanie  - wnioski, pytania i odpowiedzi

Warsztaty są prowadzone po angielsku. 

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

W sprawie tego szkolenia skontaktuj się z

Klaudia Pliszka
tel. +48 510  201 302 

Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 22,5 CPE.