For Companies

Jednym z celów EY Academy of Business jest skuteczne wsparcie firm w rozwoju – skuteczne, tzn. takie, które przynosi zmianę dla jednostki i biznesu, wspiera realizację celów strategicznych i adresuje wyzwania biznesowe. Osiągamy to dzięki bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą i funkcją HR, trafnej identyfikacji potrzeb rozwojowych i odpowiednim doborze narzędzi.

Łączymy pragmatyczne podejście z perspektywą strategicznych, długofalowych potrzeb organizacji. Nasza wiedza i duże doświadczenie biznesowe pozwala nam trafnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb Klientów.

Szkolenia i rozwój

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte zróżnicowane pod względem tematyki i metodyki ich prowadzenia. Szkolenia zamknięte dostosowujemy ściśle do potrzeb klienta. Przeprowadzamy analizy potrzeb rozwojowych i szkoleniowych na poziomie organizacji, zespołów i indywidualnym, uwzględniając wyzwania i potrzeby strategiczne.