US GAAP – EY Academy of Business
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Ilość wyświetlanych szkoleń: 24

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Eksportuj wyniki

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) to powszechnie przyjęte standardy sprawozdawczości finansowej powstałe w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystują filozofię rachunkowości typu anglosaskiego i opierają się na ogólnych zasadach rachunkowości i wymogach podatkowych. Odnoszą się do wspólnego zbioru zasad, standardów i procedur rachunkowości wydanych przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Księgowi w spółkach notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych muszą przestrzegać US GAAP przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

US GAAP stanowią połączenie autorytatywnych standardów z powszechnie przyjętymi sposobami rejestrowania i raportowania informacji księgowych. Mają na celu poprawę jasności, spójności i porównywalności przekazywanych informacji finansowych. Jeśli na co dzień zajmujesz się sprawozdawczością finansową i potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę na temat amerykańskich standardów w tej dziedzinie, szkolenia dedykowane US GAAP zapewnią Ci wszystko, co niezbędne. Przygotowany przez EY Academy of Business kompleksowy program szkoleń US GAAP gwarantuje Ci zdobycie wiedzy na temat wszelkich aspektów dotyczących amerykańskich norm rachunkowości.

Dla kogo dedykowane są szkolenia US GAAP?

Programy szkoleń US GAAP zostały przygotowane z myślą o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich, przedsiębiorcach, dla których standardy te są ważne w prowadzonej przez nich działalności, a także tych, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość zasad obowiązujących w rachunkowości amerykańskiej.

Co zyskam, biorąc udział w szkoleniu?

Program naszych szkoleń dedykowanych zagadnieniom dotyczącym US GAAP zapewni Ci wszechstronną wiedzę na temat wszelkich aspektów amerykańskich standardów rachunkowości. Dodatkowo dowiesz się, jakie są najważniejsze różnice między US GAAP a MSSF oraz ustawą o rachunkowości, a także zapoznasz się z najnowszymi zmianami w US GAAP.

Czy istnieje możliwość nauki US GAAP od podstaw?

Aby wziąć udział w programie szkolenia „US GAAP Warsztaty – szkolenia z amerykańskich standardów rachunkowości” nie jest wymagana znajomość zasad US GAAP. Kompleksowy program tego szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie wszelkich aspektów prawnych oraz norm US GAAP, jak również ich praktyczne zastosowanie. Udział w tym szkoleniu między innymi pozwoli Ci zdobyć dokładną wiedzę na temat Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz Rady Nadzoru Rachunkowości w Spółkach Publicznych (PCAOB). Zdobędziesz również rozległą wiedzę dotyczącą umów z klientami, leasingu, złożonych struktur finansowych, a także inwestycji i transakcji w walucie zagranicznej.

Interesują mnie różnice między US GAAP a MSSF. Czy w ofercie dostępne są szkolenia, które je objaśniają?

Specjalny program szkolenia „MSSF a US GAAP – główne różnice” dostępny jest w formie 2-godz. warsztatów lub 2-dniowego szkolenia. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu dowiesz się, w jakim zakresie ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) różnią się od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Istotne rozbieżności omawiane podczas szkolenia dotyczą między innymi prezentacji sprawozdań finansowych, rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych.

Chcę poznać różnice pomiędzy US GAAP a ustawą o rachunkowości. Czy któreś ze szkoleń pomoże mi je zrozumieć?

Specjalny program szkolenia „US GAAP a ustawa o rachunkowości” pomoże Ci zrozumieć najistotniejsze różnice między nimi. Udział w tym szkoleniu zapewni Ci gruntowną wiedzę o tym, w jakim zakresie ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) różni się od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości. Poznasz rozbieżności dotyczące między innymi prezentacji sprawozdań finansowych, rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych, a także aspektów związanych z uznawaniem przychodów. Ponadto udział w szkoleniu pozwoli Ci na dogłębne zapoznanie się z różnicami związanymi z wyceną zapasów, zyskami i stratami warunkowymi, leasingami oraz kontraktami budowlanymi.

Czy mogę uzyskać informacje o najnowszych zmianach w US GAAP?

Szkolenie „Aktualizacja US GAAP” pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób oczekiwane zmiany mogą wpłynąć na działalność Twojej firmy. Biorąc udział w tym szkoleniu, będziesz miał możliwość zapoznać się z nowo opublikowanymi standardami, między innymi tymi dotyczącymi przychodów z umów z klientami (ASC 606). Dowiesz się również, jaki wpływ na działalność Twojej firmy mogą mieć przyszłe standardy planowane przez FASB (amerykańską Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej). Dodatkowo program tego szkolenia obejmuje zmiany dotyczące leasingu, planowane uproszczenia, a także najnowsze informacje na temat nadchodzących zmian wymogów SEC oraz FASB.

Czy szkolenia US GAAP są dostępne w formie e-learningu?

W naszej ofercie znajdziesz szkolenia US GAAP, które zrealizujesz w formie e-learningu. Tematy szkoleń obejmują wstęp do US GAAP, zbywalne papiery wartościowe, a także wartości niematerialne i prawne. Szkolenia te dostępne są w języku angielskim.

Czy istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń z US GAAP w języku angielskim?

W języku angielskim oferowane są następujące szkolenia: „US GAAP Warsztaty – szkolenia z amerykańskich standardów rachunkowości”, „US GAAP a MSSF – główne różnice” (2-dniowe szkolenie lub 2-godz. warsztaty) oraz „Aktualizacja US GAAP”. W języku angielskim dostępne są również kursy w formie e-learningu.

Czy szkolenie US GAAP może zostać przeprowadzone jako szkolenie zamknięte?

Na życzenie Klienta szkolenia z US GAAP mogą zostać zrealizowane w formie szkoleń zamkniętych.

W jakiej formie odbywają się szkolenia?

Szkolenia prowadzone są online live. Istnieje możliwość udziału stacjonarnie w Warszawie – taką potrzebę należy zgłosić opiekunowi szkolenia.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.