AI w Pythonie: Praktyczne Warsztaty z Large Language Models – EY Academy of Business

AI w Pythonie: Praktyczne Warsztaty z Large Language Models

Dzień 1: Głębokie Zrozumienie Modeli Języka Naturalnego

Szkolenie rozpocznie się od podstawowego wprowadzenia do sztucznej inteligencji, z szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych rekurencyjnych (RNN) i transformatorów, które stanowią fundament dla rozwoju modeli przetwarzania języka naturalnego. Uczestnicy zgłębią architekturę i zastosowania modeli LLM (Large Language Models), takich jak OpenAI Claude, LLama2, Codellama, co pozwoli na praktyczne zrozumienie ich działania.

Podczas sesji na temat Prompt Engineering, uczestnicy nauczą się, jak efektywnie komunikować się z modelami LLM, stosując techniki takie jak Zero-Shot, Multi-Shot oraz Chain of Thought, co pozwoli na bardziej precyzyjne i skuteczne wykorzystanie modeli w różnych zastosowaniach. Kolejne bloki zajęć obejmą negocjacje z modelem, techniki ekstrakcji danych, formaty odpowiedzi, a także generowanie kodu, w tym praktyczne zadania z recenzji kodu.

Dzień 2: Praktyczne Zastosowania i Integracja Technologii

Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony praktycznym umiejętnościom programowania w Pythonie, z wprowadzeniem do bibliotek Streamlit i FastAPI, co umożliwi uczestnikom budowanie aplikacji webowych i API. Szczególny nacisk zostanie położony na metody udostępniania modeli przez REST API oraz na tworzenie prostych chatbotów.

Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi technikami zarządzania danymi i wiedzą, takimi jak bazy wektorowe i budowa systemów pytanie-odpowiedź (RAG) oraz praktyczne wykorzystanie baz danych takich jak ChromaDB i vectordb. Na zakończenie, uczestnicy będą mieli okazję zbudować własne narzędzia, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Szkolenie dla każdego, kto posiada podstawową wiedzę z programowania w języku Python.

Celem tego dwudniowego kursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii AI do przetwarzania języka naturalnego, budowania aplikacji i efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych scenariuszach biznesowych i technologicznych.

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do AI
 2. Architektura RNN
 3. Architektura Transformers
 4. Modele LLM
 5. Podstawy pracy z LLM
  1. OpenAI
  2. Claude
  3. LLama 2
  4. Codellama
 6. Prompt Engineering
  1. Architektura Prompt Engineeringu
  2. Zero-Shot
  3. Multi-Shot
  4. Chain of Thought
  5. Negocjacje z modelem
  6. Ekstrakcja danych
  7. Formaty odpowiedzi
  8. Generowanie kodu
  9. Generowanie przypadków
  10. Kod review

Dzień 2

 1. Podstawy pracy z pythonem
 2. Podstawy streamlit
 3. Podstawy pracy z fastapi
 4. Udostępnianie modelu z restapi
 5. Budowa prostego chatbota
 6. Bazy wektorowe
 7. Budowa RAG.
 8. ChromaDB  i vector db
 9. Budowa własnego narzędzia

AI w Pythonie: Praktyczne Warsztaty z Large Language Models

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

AI w Pythonie: Praktyczne Warsztaty z Large Language Models

Dzień 1: Głębokie Zrozumienie Modeli Języka Naturalnego

Szkolenie rozpocznie się od podstawowego wprowadzenia do sztucznej inteligencji, z szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych rekurencyjnych (RNN) i transformatorów, które stanowią fundament dla rozwoju modeli przetwarzania języka naturalnego. Uczestnicy zgłębią architekturę i zastosowania modeli LLM (Large Language Models), takich jak OpenAI Claude, LLama2, Codellama, co pozwoli na praktyczne zrozumienie ich działania.

Podczas sesji na temat Prompt Engineering, uczestnicy nauczą się, jak efektywnie komunikować się z modelami LLM, stosując techniki takie jak Zero-Shot, Multi-Shot oraz Chain of Thought, co pozwoli na bardziej precyzyjne i skuteczne wykorzystanie modeli w różnych zastosowaniach. Kolejne bloki zajęć obejmą negocjacje z modelem, techniki ekstrakcji danych, formaty odpowiedzi, a także generowanie kodu, w tym praktyczne zadania z recenzji kodu.

Dzień 2: Praktyczne Zastosowania i Integracja Technologii

Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony praktycznym umiejętnościom programowania w Pythonie, z wprowadzeniem do bibliotek Streamlit i FastAPI, co umożliwi uczestnikom budowanie aplikacji webowych i API. Szczególny nacisk zostanie położony na metody udostępniania modeli przez REST API oraz na tworzenie prostych chatbotów.

Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi technikami zarządzania danymi i wiedzą, takimi jak bazy wektorowe i budowa systemów pytanie-odpowiedź (RAG) oraz praktyczne wykorzystanie baz danych takich jak ChromaDB i vectordb. Na zakończenie, uczestnicy będą mieli okazję zbudować własne narzędzia, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dla kogo?

Szkolenie dla każdego, kto posiada podstawową wiedzę z programowania w języku Python.

Cele i korzyści

Celem tego dwudniowego kursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii AI do przetwarzania języka naturalnego, budowania aplikacji i efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych scenariuszach biznesowych i technologicznych.

Program

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do AI
 2. Architektura RNN
 3. Architektura Transformers
 4. Modele LLM
 5. Podstawy pracy z LLM
  1. OpenAI
  2. Claude
  3. LLama 2
  4. Codellama
 6. Prompt Engineering
  1. Architektura Prompt Engineeringu
  2. Zero-Shot
  3. Multi-Shot
  4. Chain of Thought
  5. Negocjacje z modelem
  6. Ekstrakcja danych
  7. Formaty odpowiedzi
  8. Generowanie kodu
  9. Generowanie przypadków
  10. Kod review

Dzień 2

 1. Podstawy pracy z pythonem
 2. Podstawy streamlit
 3. Podstawy pracy z fastapi
 4. Udostępnianie modelu z restapi
 5. Budowa prostego chatbota
 6. Bazy wektorowe
 7. Budowa RAG.
 8. ChromaDB  i vector db
 9. Budowa własnego narzędzia

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

11-12 września 2024

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com