Executive MBA z programem Zarządzanie Projektami w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu – EY Academy of Business

Executive MBA z programem Zarządzanie Projektami w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu oferuje studia Executive MBA, w ramach którego realizuje program zarządzania projektami. Studia zostały przygotowane z myślą o project managerach i liderach projektów.

Organizacja studiów

Program trwa 3 semestry (296 godzin zajęć). Składa się z dwóch bloków programowych: General Management i Project Management.

W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły General Management obejmujące 8 obszarów:

 • Organizacja
 • Komunikacja
 • Otoczenie biznesowe
 • HR
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Strategia
 • Moduły do wyboru

W trzecim semestrze zajęcia prowadzą trenerzy EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne, związane z zarządzaniem projektami:

 • Podstawy planowania i harmonogramowania projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Nadzorowanie realizacji projektu — metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Nadzór projektu — metody zwinne
 • Diagnostyka organizacyjna w projekcie — narzędzia myślowe (thinking tools)

Szczegółowy program studiów

Kadra dydaktyczna — kliknij

Atuty programu

 • Partnerstwo dwóch instytucji: doświadczenie i ekspercka wiedza EY Academy of Business oraz akademickie doświadczenie WSB
 • Studia trwają 3 semestry
 • Kompleksowa wiedza w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management
 • Zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzone przez ekspertów partnera
 • Studia w języku polskim
 • Dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz certyfikat EY Academy of Business
 • Tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business po zaliczeniu semestru z EY Academy of Business
 • Program realizowany modułowo

Twoje korzyści

 • Pewniejsze zarządzanie zespołem i instytucją
 • Orientowanie się w bieżących trendach zarządzania w biznesie
 • Szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy
 • Samodzielne zarządzanie projektami niezależnie od skali skomplikowania
 • Efektywne zarządzanie zadaniami w projekcie
 • Terminową realizację projektów w ramach ustalonych budżetów
 • Korzystanie z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt

Warunki przyjęcia i opłaty

Rekrutację prowadzi Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Informacje o koniecznych dokumentach i czesnym znajdują się tutaj.

Executive MBA z programem Zarządzanie Projektami w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu

Organizacja studiów

Program trwa 3 semestry (296 godzin zajęć). Składa się z dwóch bloków programowych: General Management i Project Management.

W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły General Management obejmujące 8 obszarów:

 • Organizacja
 • Komunikacja
 • Otoczenie biznesowe
 • HR
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Strategia
 • Moduły do wyboru

W trzecim semestrze zajęcia prowadzą trenerzy EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne, związane z zarządzaniem projektami:

 • Podstawy planowania i harmonogramowania projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Nadzorowanie realizacji projektu — metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Nadzór projektu — metody zwinne
 • Diagnostyka organizacyjna w projekcie — narzędzia myślowe (thinking tools)

Szczegółowy program studiów

Kadra dydaktyczna — kliknij

Atuty programu

 • Partnerstwo dwóch instytucji: doświadczenie i ekspercka wiedza EY Academy of Business oraz akademickie doświadczenie WSB
 • Studia trwają 3 semestry
 • Kompleksowa wiedza w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management
 • Zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzone przez ekspertów partnera
 • Studia w języku polskim
 • Dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz certyfikat EY Academy of Business
 • Tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business po zaliczeniu semestru z EY Academy of Business
 • Program realizowany modułowo

Twoje korzyści

 • Pewniejsze zarządzanie zespołem i instytucją
 • Orientowanie się w bieżących trendach zarządzania w biznesie
 • Szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy
 • Samodzielne zarządzanie projektami niezależnie od skali skomplikowania
 • Efektywne zarządzanie zadaniami w projekcie
 • Terminową realizację projektów w ramach ustalonych budżetów
 • Korzystanie z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt

Warunki przyjęcia i opłaty

Rekrutację prowadzi Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Informacje o koniecznych dokumentach i czesnym znajdują się tutaj.