Niemieckie standardy rachunkowości – EY Academy of Business
Wyniki

Filtruj

Kategoria

Ilość wyświetlanych szkoleń: 24

Podkategorie

Data

od

do

Język szkoleń

Lokalizacja

Eksportuj wyniki

Data

Nazwa szkolenia

Lokalizacja

Nasz zachodni sąsiad, Niemcy, to bardzo często jeden z głównych partnerów biznesowych dla wielu firm i przedsiębiorstw w Polsce. Wiele firm z niemieckim kapitałem także funkcjonuje na polskim rynku, dlatego niejednokrotnie konieczna jest znajomość nie tylko polskich, ale także niemieckich standardów rachunkowości. Co więcej, podobnie jak w Polsce, wymogi stawiane rachunkowości w Niemczech także ulegają nieustannym zmianom. Dlatego jeśli chcesz poznać podstawy German GAAP lub zaktualizować swoją wiedzę na ich temat, zapraszamy na szkolenie z kategorii „Niemieckie standardy rachunkowości”.

Komu dedykowane są szkolenia German GAAP – niemieckie standardy rachunkowości?

Nasze szkolenia z zakresu niemieckich standardów rachunkowości dedykowane są przede wszystkim osobom zainteresowanym raportowaniem w ramach niemieckich grup kapitałowych, także tym sporządzającym skonsolidowane sprawozdania finansowe. Skorzystają z nich zatem różnego rodzaju pracownicy firm z kapitałem niemieckim odpowiedzialni za sprawozdawczość i zarządzanie finansami, a także dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kontrolerzy finansowi oraz służby kontrolingowe, biegli rewidenci oraz pracownicy działów finansowych odpowiedzialni za przekształcenie danych finansowych na niemieckie GAAP, z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli. Szkolenie z niemieckich standardów rachunkowości pozwala znacznie usprawnić współpracę działów finansowych oraz księgowych, ujednolicając zasady i standardy obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Co osiągniesz dzięki szkoleniu z zakresu niemieckich standardów rachunkowości?

Szkolenie z niemieckich standardów rachunkowości pomaga uczestnikom zapoznać się z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I) i niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości. Po odbyciu szkolenia będziesz także przygotowany do sporządzania bilansów, rachunków zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego. Poznasz również wszelkie nowelizacje przepisów oraz ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową, zapoznasz się z technikami sporządzania oraz przekształcania sprawozdań finansowych.

Dlaczego warto skorzystać z kursu German GAAP?

Ponieważ większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim jest ściśle powiązana z niemieckimi jednostkami dominującymi zobowiązanymi do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości, również polscy księgowi, kontrolerzy czy pracownicy działów finansowych powinni być z nimi zaznajomieni. Dane finansowe owych jednostek zależnych powinny bowiem być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. Krótko mówiąc, dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu dostosowania ich do niemieckich GAAP.

Warsztaty z niemieckich standardów rachunkowości

W EY Academy of Business stawiamy przede wszystkim na praktyczną wartość naszych szkoleń. Dlatego szkolenie German GAAP ma charakter warsztatowy – łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników. Każda z reguł jest bogato ilustrowana przykładami liczbowymi, dzięki czemu szkolenie jest intensywne i praktyczne, a uczestnicy lepiej zapamiętują poznane zasady i rozumieją ich zastosowanie w praktyce. Najbardziej popularne różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi zasadami rachunkowości omówione są w sposób przystępny i zrozumiały wraz z licznymi przykładami, a zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Ponadto uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych, które mogą być wykorzystane nie tylko podczas zajęć. Szeroki kontekst prezentowanych zagadnień pozwala powrócić do poruszanych na warsztatach tematów celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy oraz kompetencji.

Profesjonalne szkolenia biznesowe – postaw na EY Academy of Business

Ponieważ doskonale rozumiemy, że nowoczesny biznes jest dynamiczny, oferujemy szkolenia specjalistyczne oraz branżowe z różnych jego dziedzin. Znajdziesz tutaj praktyczne kursy i warsztaty między innymi z marketingu i negocjacji, kompetencji menedżerskich, sprawozdawczości finansowej oraz wielu innych zagadnień przydatnych w różnych działach firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Ponadto na naszej stronie znajduje się Baza Wiedzy, w której zyskujesz dostęp do dziesiątek darmowych artykułów i webinarów poruszających tematy powiązane z naszymi szkoleniami. Nasi trenerzy to profesjonaliści w każdym calu, którzy największy nacisk kładą jednak na praktyczną wartość prowadzonych kursów i warsztatów. Dlatego po naszych szkoleniach uczestnicy zyskują nie tylko nową wiedzę oraz kompetencje, ale także gotowe metody i narzędzia do wprowadzenia w pracę zawodową od zaraz.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.