AI dla menedżerów – EY Academy of Business

AI dla menedżerów

Pierwszy dzień szkolenia koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu technologii AI. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych narzędziom AI, w tym chatbotom do generowania treści oraz programom do tworzenia grafik. Te interaktywne sesje umożliwią eksplorację możliwości i ograniczeń AI.

Dalsza część dnia obejmie dyskusje i case studies, które ukażą, jak AI może rozwiązywać specyficzne problemy biznesowe. Sesja końcowa skupi się na aspektach prawnych, etycznych i ryzykach związanych z AI, ukazując wszechstronne spojrzenie na wyzwania i możliwości wdrażania tych technologii.

Drugi dzień szkolenia koncentruje się na analizie tego, co zmienia w naszym życiu AI i jaki ma to wpływ na człowieka. Ten dzień dotyczy psychologicznych aspektów AI oraz emocji, jakie towarzyszą kolejnej zmianie, jaką przyniosła nam nowa rzeczywistość.

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów z różnych branż, którzy chcą zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. Nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu sztucznej inteligencji.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania technologii sztucznej inteligencji
 • Poznanie najpopularniejszych narzędzi AI
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia skutecznych promptów, czyli poleceń zadawanych narzędziom AI
 • Zapoznanie z podstawowymi wytycznymi prawnymi i wyzwaniami etycznymi przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji
 • Przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce podczas realizacji case studies

Dzień 1: Technologia AI i jej praktyczne zastosowanie

Moduł 1: Podstawy AI i przedstawienie narzędzi

 • Czym jest i jak działa sztuczna inteligencja?
 • Wprowadzenie do różnych narzędzi AI
 • Jak dopasować narzędzie AI do potrzeb mojej firmy?

Moduł 2: Warsztat: Generowanie treści z wykorzystaniem chatbotów AI

 • Wprowadzenie do narzędzi chatbotów (np. ChatGPT, Bing Chat, Bard)
 • Ćwiczenie praktyczne: Generowanie treści biznesowych i marketingowych
 • Dyskusja: Jakie są możliwości i ograniczenia tych narzędzi?

Moduł 3: Warsztat: Tworzenie grafiki przy użyciu narzędzi AI

 • Przedstawienie narzędzi do generowania grafik (np. DALL-E, Microsoft Designer)
 • Ćwiczenie praktyczne: Stworzenie grafik na potrzeby projektów firmowych
 • Omówienie przypadków użycia i najlepszych praktyk

Moduł 4: Jak AI odpowiada na realne problemy biznesowe?

 • Omówienie typowych wyzwań biznesowych, które AI może rozwiązać
 • Analiza case studies: Jak firmy wykorzystują AI do zwiększenia efektywności?
 • Grupowa dyskusja: Identyfikacja potencjalnych zastosowań AI w biznesie

Moduł 5: Aspekty prawne, etyczne i ryzyka technologii AI

 • Omówienie przepisów prawnych i etycznych aspektów AI
 • Dyskusja: Jakie ryzyka niesie za sobą AI dla mojej organizacji i jak je minimalizować
 • Podsumowanie: Jak maksymalizować korzyści z AI, minimalizując ryzyka

Dzień 2: AI, zmiana i emocje

Moduł 1: AI – Co i jak się zmienia? 

 • Na co wpływa sztuczna inteligencja?
 • Na co mamy wpływ, a na co nie?
 • Jakie są konsekwencje wejścia AI do naszej codzienności

Moduł 2: Przykłady dobrze i źle wdrożonych zmian technologicznych

 • Przykłady zmian wdrożonych w innych firmach
 • Z życia wzięte, doświadczeniem pisane, czyli jakich wniosków dostarczyły Wam zmiany, w których braliście udział
 • Jakie lekcje z doświadczeń innych firm i własnych możemy wykorzystać przy wdrażaniu AI w organizacjach czy też w życiu osobistym

Moduł 3: AI i emocje  

 • Zmiana i emocje, duet, który nam ciągle towarzyszy
 • Neuroplastyczność – nie tylko AI potrafi się adaptować
 • Jakie emocje budzi w nas AI?
 • Jak przezwyciężyć obawy, jakie budzi w nas AI?

Moduł 4: Wpływ AI na psychikę człowieka

 • Jak AI wpływ na człowieka?
 • Przykłady pozytywnych i negatywnych konsekwencji
 • Metody radzenia sobie z negatywnymi skutkami wpływu sztucznej inteligencji na psychikę człowieka
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za wpływ AI na ludzką psychikę

Moduł 5: Człowiek w obliczu zmiany – wykorzystanie znanych narzędzi do wdrażania AI w organizacjach

 • Przekonania na temat siebie w zmianie
 • Fazy, przez jakie przechodzi pracownik podczas zmiany
 • Typowe zachowania pracowników i ich postawy w ramach z każdej z faz
 • Jak menedżer może reagować w każdej z faz, adekwatnie adresując potrzeby projektu i emocje pracownika

Moduł 6: Podróż w czasie

Wioleta Fortuńska - trener EY Academy of Business w zakresie sztucznej inteligencji. Jej doświadczenie obejmuje wiedzę zdobytą na UC Berkeley, a także pracę na projektach wdrażających rozwiązania AI, ze szczególnym uwzględnieniem modeli językowych i chatbotów.

Ewelina Janusz-Patyk - od 20 lat pracuje na rynku międzynarodowym. Łączy w sobie kompetencje menedżerskie, przywódcze oraz szkoleniowe. Zarządzała zespołami, przeprowadzała międzynarodowe firmy i ludzi przez zmiany, budowała projekty rozwojowe.

AI dla menedżerów

Cena

2800 zł netto ( 3444 zł brutto )

AI dla menedżerów

Pierwszy dzień szkolenia koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu technologii AI. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach poświęconych narzędziom AI, w tym chatbotom do generowania treści oraz programom do tworzenia grafik. Te interaktywne sesje umożliwią eksplorację możliwości i ograniczeń AI.

Dalsza część dnia obejmie dyskusje i case studies, które ukażą, jak AI może rozwiązywać specyficzne problemy biznesowe. Sesja końcowa skupi się na aspektach prawnych, etycznych i ryzykach związanych z AI, ukazując wszechstronne spojrzenie na wyzwania i możliwości wdrażania tych technologii.

Drugi dzień szkolenia koncentruje się na analizie tego, co zmienia w naszym życiu AI i jaki ma to wpływ na człowieka. Ten dzień dotyczy psychologicznych aspektów AI oraz emocji, jakie towarzyszą kolejnej zmianie, jaką przyniosła nam nowa rzeczywistość.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów z różnych branż, którzy chcą zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. Nie jest wymagana zaawansowana wiedza z zakresu sztucznej inteligencji.

Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania technologii sztucznej inteligencji
 • Poznanie najpopularniejszych narzędzi AI
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia skutecznych promptów, czyli poleceń zadawanych narzędziom AI
 • Zapoznanie z podstawowymi wytycznymi prawnymi i wyzwaniami etycznymi przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji
 • Przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce podczas realizacji case studies
Program

Dzień 1: Technologia AI i jej praktyczne zastosowanie

Moduł 1: Podstawy AI i przedstawienie narzędzi

 • Czym jest i jak działa sztuczna inteligencja?
 • Wprowadzenie do różnych narzędzi AI
 • Jak dopasować narzędzie AI do potrzeb mojej firmy?

Moduł 2: Warsztat: Generowanie treści z wykorzystaniem chatbotów AI

 • Wprowadzenie do narzędzi chatbotów (np. ChatGPT, Bing Chat, Bard)
 • Ćwiczenie praktyczne: Generowanie treści biznesowych i marketingowych
 • Dyskusja: Jakie są możliwości i ograniczenia tych narzędzi?

Moduł 3: Warsztat: Tworzenie grafiki przy użyciu narzędzi AI

 • Przedstawienie narzędzi do generowania grafik (np. DALL-E, Microsoft Designer)
 • Ćwiczenie praktyczne: Stworzenie grafik na potrzeby projektów firmowych
 • Omówienie przypadków użycia i najlepszych praktyk

Moduł 4: Jak AI odpowiada na realne problemy biznesowe?

 • Omówienie typowych wyzwań biznesowych, które AI może rozwiązać
 • Analiza case studies: Jak firmy wykorzystują AI do zwiększenia efektywności?
 • Grupowa dyskusja: Identyfikacja potencjalnych zastosowań AI w biznesie

Moduł 5: Aspekty prawne, etyczne i ryzyka technologii AI

 • Omówienie przepisów prawnych i etycznych aspektów AI
 • Dyskusja: Jakie ryzyka niesie za sobą AI dla mojej organizacji i jak je minimalizować
 • Podsumowanie: Jak maksymalizować korzyści z AI, minimalizując ryzyka

Dzień 2: AI, zmiana i emocje

Moduł 1: AI – Co i jak się zmienia? 

 • Na co wpływa sztuczna inteligencja?
 • Na co mamy wpływ, a na co nie?
 • Jakie są konsekwencje wejścia AI do naszej codzienności

Moduł 2: Przykłady dobrze i źle wdrożonych zmian technologicznych

 • Przykłady zmian wdrożonych w innych firmach
 • Z życia wzięte, doświadczeniem pisane, czyli jakich wniosków dostarczyły Wam zmiany, w których braliście udział
 • Jakie lekcje z doświadczeń innych firm i własnych możemy wykorzystać przy wdrażaniu AI w organizacjach czy też w życiu osobistym

Moduł 3: AI i emocje  

 • Zmiana i emocje, duet, który nam ciągle towarzyszy
 • Neuroplastyczność – nie tylko AI potrafi się adaptować
 • Jakie emocje budzi w nas AI?
 • Jak przezwyciężyć obawy, jakie budzi w nas AI?

Moduł 4: Wpływ AI na psychikę człowieka

 • Jak AI wpływ na człowieka?
 • Przykłady pozytywnych i negatywnych konsekwencji
 • Metody radzenia sobie z negatywnymi skutkami wpływu sztucznej inteligencji na psychikę człowieka
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za wpływ AI na ludzką psychikę

Moduł 5: Człowiek w obliczu zmiany – wykorzystanie znanych narzędzi do wdrażania AI w organizacjach

 • Przekonania na temat siebie w zmianie
 • Fazy, przez jakie przechodzi pracownik podczas zmiany
 • Typowe zachowania pracowników i ich postawy w ramach z każdej z faz
 • Jak menedżer może reagować w każdej z faz, adekwatnie adresując potrzeby projektu i emocje pracownika

Moduł 6: Podróż w czasie

Cena

2800 zł netto ( 3444 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

3-4 października 2024

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com