Audyt wewnętrzny - studia podyplomowe – EY Academy of Business

Audyt wewnętrzny – studia podyplomowe

XIV edycja – rekrutacja trwa, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku.

Studia podyplomowe z audytu wewnętrznego mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Osoby zaczynające pracę lub z niewielkim doświadczeniem w audycie wewnętrznym zdobędą wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami w profesji audytu.

Po zakończeniu studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego słuchacze uzyskują dyplom ukończenia studiów wydawany przez Akademię Leona Koźmińskiego potwierdzający zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie audytu wewnętrznego.

Więcej informacji o studiach podyplomowych na stronie uczelni.

Audyt wewnętrzny – studia podyplomowe

XIV edycja – rekrutacja trwa, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku.

Studia podyplomowe z audytu wewnętrznego mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Osoby zaczynające pracę lub z niewielkim doświadczeniem w audycie wewnętrznym zdobędą wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami w profesji audytu.

Po zakończeniu studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego słuchacze uzyskują dyplom ukończenia studiów wydawany przez Akademię Leona Koźmińskiego potwierdzający zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie audytu wewnętrznego.

Więcej informacji o studiach podyplomowych na stronie uczelni.