ACCA Strategic Professional – EY Academy of Business

ACCA Strategic Professional

Potrzebujesz więcej elastyczności?

Sprawdź również ofertę szkoleń otwartych (pełna kwalifikacja)

Studia podyplomowe ACCA Strategic Professional pozwolą Ci szybciej i pewniej budować karierę oraz osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Celem programu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności niezbędnych profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu każdą organizacją. Studenci uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji. A będzie to potwierdzone nie tylko świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, ale także kwalifikacją ACCA – jeśli oczywiście dobrze się przygotujesz i zdasz egzaminy w ACCA.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie wymienione powyżej elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 92% organizacji, które współpracują z ACCA, zgadza się ze stwierdzeniem, że ACCA jest organizacją światowej klasy. ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza 233 tysiące profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem w 170 krajach świata. Działa od 1904 roku.

Jeśli lubisz wyzwania, a wierzymy, że tak, to przygotuj się z nami do 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA. Jeśli w pełni się zaangażujesz i będziesz ciężko pracować, to powinieneś zdać te egzaminy w ACCA w ciągu jednego roku. To najszybszy sposób na uzyskanie członkostwa w ACCA, a grupa studencka to wspaniałe nowe kontakty biznesowe i motywacja do wspólnej nauki.

Studia realizowane we współpracy z Partnerem programu, firmą EY Academy of Business, która jest spółką stowarzyszoną z EY, należącą do tzw. światowej wielkiej czwórki firm audytorskich i doradczych. Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminów ACCA.

Atuty

 

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA z poziomu ACCA Strategic Professional za pierwszym razem, co pozwoli im na szybkie dołączenie do grona członków ACCA na świecie.

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa przyznawana przez brytyjskie stowarzyszenie „Association of Chartered Certified Accountants”. 

Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich jak:

 • dyrektor finansowy,
 • menedżer ds. audytu,
 • kontroler finansowy,
 • kontroler wewnętrzny,
 • finance manager,
 • analityk finansowy,
 • kierownik ds. raportowania,
 • stanowiska w działach controllingu i costingu,
 • specjalista ds. konsolidacji,
 • główny księgowy,
 • wielu innych.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. w działach HR, sprzedaży czy marketingu.

Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarząd czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub który prowadzą na własny rachunek.

Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości.

Uczestnicząc w studiach ACCA Strategic Professional, słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu.

Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego.

*Uwaga. Aby przystąpić do egzaminu, uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji.

**Uwaga: Jeśli planujesz, aby za Twoje studia zapłacił Twój pracodawca – poinformuj o tym na etapie rejestracji, abyśmy mogli odpowiednio wcześniej przeprowadzić analizę niezależności EY w stosunku do Twojej organizacji. Obowiązek taki wynika z obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niezależności biegłych rewidentów.

Program

 

Całkowita liczba 45-minutowych godzin dydaktycznych: 198 (razem z egzaminami w ramach studiów; rejestracja na egzaminy w ACCA oraz powiązane opłaty pozostają w gestii słuchaczy).

 • Strategic Business Leader
 • Strategic Business Reporting
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
 • Egzaminy

Organizacja zajęć

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 9:00-16:30;
 • niedziele: 9:00-16:30.

Forma prowadzenia zajęć

 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie ON-LINE i obejmują wprowadzenie do poszczególnych zagadnień, a następnie analizy studiów przypadków oraz ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1, obejmującym słownictwo z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości.

Kadra

 

Martinos Martoudes — współpracuje z EY Academy of Business od 1996 roku. Martinos ukończył Uniwersytet Wschodniej Anglii. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz IIA (Institute of Internal Auditors). Posiada doświadczenie z pracy w audycie i szkolił już w ponad 15 krajach Europy i na Bliskim Wschodzie.

Brian Connolly — autor wielu programów szkoleniowych, przygotowuje do egzaminów, prowadzi kursy z zakresu US GAAP, MSSF, ACCA. Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku. Uzyskał wykształcenie w University College Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania kosztami (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI).

Georgia Sophocleous — prowadzi szkolenia z wybranych przedmiotów programu ACCA Qualification, CFA, LCCI oraz studiów podyplomowych. Georgia ukończyła Wartburg College w Waverly, Iowa USA z tytułem BA z Ekonomii i Finansów. Jest członkiem ACCA. Od 1998 roku Georgia pracuje jako trener w EY.

Maciej Kocon — konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Rekomendacje

 

Studia podyplomowe „ACCA Strategic Professional” są bardzo dobrym wyborem dla osób, które planują sprawne dołączenie do grona Członków ACCA Global. Program przygotowuje słuchaczy do ostatnich 4 z 13 egzaminów w ACCA tak, by do kolejnych egzaminów przystępowali w sesjach egzaminacyjnych ACCA co 3 miesiące i w ten sposób osiągnęli cel w ciągu 1 roku. Udział w studiach i wspólna praca motywują do regularnej pracy i pozwalają na budowanie sieci kontaktów wśród profesjonalistów zajmujących się finansami oraz zarządzaniem.

Bartłomiej Dębek
Menedżer i trener, EY Academy of Business

ACCA Strategic Professional

Studia podyplomowe ACCA Strategic Professional pozwolą Ci szybciej i pewniej budować karierę oraz osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Celem programu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności niezbędnych profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu każdą organizacją. Studenci uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży i lokalizacji. A będzie to potwierdzone nie tylko świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, ale także kwalifikacją ACCA – jeśli oczywiście dobrze się przygotujesz i zdasz egzaminy w ACCA.

Kwalifikacje ACCA zawierają wszystkie wymienione powyżej elementy i są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 92% organizacji, które współpracują z ACCA, zgadza się ze stwierdzeniem, że ACCA jest organizacją światowej klasy. ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza 233 tysiące profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem w 170 krajach świata. Działa od 1904 roku.

Jeśli lubisz wyzwania, a wierzymy, że tak, to przygotuj się z nami do 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA. Jeśli w pełni się zaangażujesz i będziesz ciężko pracować, to powinieneś zdać te egzaminy w ACCA w ciągu jednego roku. To najszybszy sposób na uzyskanie członkostwa w ACCA, a grupa studencka to wspaniałe nowe kontakty biznesowe i motywacja do wspólnej nauki.

Studia realizowane we współpracy z Partnerem programu, firmą EY Academy of Business, która jest spółką stowarzyszoną z EY, należącą do tzw. światowej wielkiej czwórki firm audytorskich i doradczych. Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminów ACCA.

Atuty

 

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania egzaminów ACCA z poziomu ACCA Strategic Professional za pierwszym razem, co pozwoli im na szybkie dołączenie do grona członków ACCA na świecie.

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa przyznawana przez brytyjskie stowarzyszenie „Association of Chartered Certified Accountants”. 

Kwalifikacja ta otwiera drzwi do kariery w finansach i rachunkowości na stanowiskach takich jak:

 • dyrektor finansowy,
 • menedżer ds. audytu,
 • kontroler finansowy,
 • kontroler wewnętrzny,
 • finance manager,
 • analityk finansowy,
 • kierownik ds. raportowania,
 • stanowiska w działach controllingu i costingu,
 • specjalista ds. konsolidacji,
 • główny księgowy,
 • wielu innych.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane również na stanowiskach niefinansowych, np. w działach HR, sprzedaży czy marketingu.

Uczestnicy nauczą się przekonywania w skuteczny sposób współpracowników, przełożonych, zarząd czy wreszcie właścicieli do wypracowanych przez siebie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem zwartych i treściwych prezentacji oraz mocnych argumentów zbudowanych na podstawie profesjonalnej analizy organizacji. Zdobędą kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności do zastosowania w codziennej pracy i rozwoju biznesu, którym zarządzają lub który prowadzą na własny rachunek.

Studia obejmują zagadnienia niezbędne do rozumienia i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie każdego rodzaju i każdej wielkości.

Uczestnicząc w studiach ACCA Strategic Professional, słuchacze otrzymują niepowtarzalną możliwość pracy w grupie i wzajemnego motywowania się w nauce, nawiązywania nowych kontaktów i bezpośredniej pracy z trenerem, jak również, przy założeniu odpowiedniego zaangażowania, dobrego przygotowania się do egzaminów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business. W trakcie zajęć słuchacze nie tylko otrzymują profesjonalną wiedzę, ale także uczą się stosować ją w praktyce. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu.

Dodatkową korzyścią jest doskonalenie znajomości biznesowego języka angielskiego.

*Uwaga. Aby przystąpić do egzaminu, uczestnik musi być zarejestrowany na portalu www.accaglobal.com, uiścić opłaty egzaminacyjne bezpośrednio w ACCA oraz uzyskać zwolnienia lub zdać egzaminy z niższych poziomów tej kwalifikacji.

**Uwaga: Jeśli planujesz, aby za Twoje studia zapłacił Twój pracodawca – poinformuj o tym na etapie rejestracji, abyśmy mogli odpowiednio wcześniej przeprowadzić analizę niezależności EY w stosunku do Twojej organizacji. Obowiązek taki wynika z obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niezależności biegłych rewidentów.

Program

 

Całkowita liczba 45-minutowych godzin dydaktycznych: 198 (razem z egzaminami w ramach studiów; rejestracja na egzaminy w ACCA oraz powiązane opłaty pozostają w gestii słuchaczy).

 • Strategic Business Leader
 • Strategic Business Reporting
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
 • Egzaminy

Organizacja zajęć

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 9:00-16:30;
 • niedziele: 9:00-16:30.

Forma prowadzenia zajęć

 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie ON-LINE i obejmują wprowadzenie do poszczególnych zagadnień, a następnie analizy studiów przypadków oraz ćwiczenia. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników. Zajęcia podczas studiów odbywać się będą w języku angielskim, dlatego też kandydaci na studia powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum C1, obejmującym słownictwo z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości.

Kadra

 

Martinos Martoudes — współpracuje z EY Academy of Business od 1996 roku. Martinos ukończył Uniwersytet Wschodniej Anglii. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz IIA (Institute of Internal Auditors). Posiada doświadczenie z pracy w audycie i szkolił już w ponad 15 krajach Europy i na Bliskim Wschodzie.

Brian Connolly — autor wielu programów szkoleniowych, przygotowuje do egzaminów, prowadzi kursy z zakresu US GAAP, MSSF, ACCA. Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku. Uzyskał wykształcenie w University College Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania kosztami (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI).

Georgia Sophocleous — prowadzi szkolenia z wybranych przedmiotów programu ACCA Qualification, CFA, LCCI oraz studiów podyplomowych. Georgia ukończyła Wartburg College w Waverly, Iowa USA z tytułem BA z Ekonomii i Finansów. Jest członkiem ACCA. Od 1998 roku Georgia pracuje jako trener w EY.

Maciej Kocon — konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Rekomendacje

 

Studia podyplomowe „ACCA Strategic Professional” są bardzo dobrym wyborem dla osób, które planują sprawne dołączenie do grona Członków ACCA Global. Program przygotowuje słuchaczy do ostatnich 4 z 13 egzaminów w ACCA tak, by do kolejnych egzaminów przystępowali w sesjach egzaminacyjnych ACCA co 3 miesiące i w ten sposób osiągnęli cel w ciągu 1 roku. Udział w studiach i wspólna praca motywują do regularnej pracy i pozwalają na budowanie sieci kontaktów wśród profesjonalistów zajmujących się finansami oraz zarządzaniem.

Bartłomiej Dębek
Menedżer i trener, EY Academy of Business

Cena

14.400 PLN netto:

Lokalizacja

Online Live

Termin

Termin nowej edycji zostanie podany wkrótce.
Kontakt

Aleksander Romanowski

Koordynator

 • aleksander.romanowski@pl.ey.com