Brian Connolly – EY Academy of Business

Brian Connolly

FCA, ACMA

Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku.

Uzyskał wykształcenie w University College Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI). Jest również członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów w Irlandii (ICAI).

Od 1985 roku pracuje w renomowanych instytucjach audytorskich oraz doradztwa finansowego. Początkowo w BDO Binder Hamlyn, a następnie w Ernst & Young Audit. Prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów na różnego typu kwalifikacje międzynarodowe nie tylko dla pracowników Ernst & Young, ale również dla klientów zewnętrznych z wielu sektorów polskiej gospodarki.

Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP, których program jest również jego autorstwa. Prowadzi także zajęcia z wybranych tematów wspólnego programu studiów podyplomowych EY Academy Of Business i SGH – International Finance.

Brian miał okazję prowadzić szkolenia nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach Europy jak Węgry czy Rosja oraz w wielu krajach Bliskiego Wschodu, m.in. w Kuwejcie, Bahrajnie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.


 

Przykładowe projekty:

1. W latach 1985 – 1994 Brian pracował dla BDO Binder Simpson Xavier (dawniej BDO Binder) ucząc się praktycznych aspektów rachunkowości, pomagając wykwalifikowanym osobom w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i przeprowadzaniu audytów, a także poznając organizację firmy oraz systemy rachunkowości i kontroli.

2. Brian przez kilka lat pracował jako audytor w Ernst & Young w Polsce. Portfolio klientów audytowych Briana obejmowało głównie przemysł maszynowy, komunikacyjny, wytwórczy, spożywczy i rekreacyjny. Doradzał przy potencjalnych przejęciach w przemyśle rafineryjnym i produkcyjnym, a także doradzał klientom przy emisjach prywatnych.

3. Od 1998 roku jego głównym zadaniem jest szkolenie pracowników EY i klientów. Szkolił pracowników do egzaminów zawodowych (ACCA). Opracował pełny 12-dniowy program dotyczący Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz był odpowiedzialny za opracowanie 8-dniowego programu szkoleniowego dotyczącego US GAAP. Opracował również program studiów podyplomowych z zakresu finansów z lokalnym uniwersytetem. Wszystkie te kursy są dostępne dla klientów.

4. Ponadto, prowadzi znaczną liczbę szkoleń związanych z MSSF na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Dubaju, Kuwejcie i Bahrajnie, głównie w formie kursów otwartych. Uczestnikami są głównie wykwalifikowani księgowi pracujący w przemyśle i handlu.