Brian Connolly – EY Academy of Business

Brian Connolly - trener

FCA, ACMA

Brian jest współzałożycielem EY Academy of Business i prowadzi szkolenia od 1996 roku. Opracował wiele programów szkoleniowych, w tym bardzo udany 12-dniowy program dotyczący MSSF. Brian opracował również US GAAP Diploma.

Posiada trzy kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości: biegłego rewidenta (ACA), księgowego kosztów i zarządzania (ACMA) oraz doradcy podatkowego (AITI). Brian jest doświadczonym trenerem EY, wykorzystującym swoje różnorodne międzynarodowe doświadczenie biznesowe, pomagając organizacjom w osiąganiu celów poprzez wzmacnianie potencjału ich pracowników dzięki energicznym, dodającym wartości programom szkoleniowym.

Opracował wiele programów, w tym uniwersyteckie programy podyplomowe i prowadził profesjonalne seminaria szkoleniowe z naciskiem na MSSF, US GAAP, rachunkowość i finanse dla odbiorców korporacyjnych w wielu krajach, w tym w Polsce, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Kuwejcie, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Omanie, Turcji, Indiach, Filipinach, Argentynie i innych.

Z Brianem uczestnicy będą bardzo zmotywowani i będą cieszyć się interaktywną nauką i praktycznym zastosowaniem nowo zdobytych umiejętności.

Wykształcenie zdobył na University College Dublin w Irlandii. Jest członkiem Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI).

Od 1985 roku pracuje w renomowanych instytucjach audytorskich oraz doradztwa finansowego. Początkowo w BDO Binder Hamlyn, a następnie w Ernst & Young Audit. Prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów na różnego typu kwalifikacje międzynarodowe nie tylko dla pracowników Ernst & Young, ale również dla klientów zewnętrznych z wielu sektorów polskiej gospodarki.

Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP, których program jest również jego autorstwa. Prowadzi także zajęcia z wybranych tematów wspólnego programu studiów podyplomowych EY Academy Of Business i SGH – International Finance.


 

Przykładowe projekty:

1. W latach 1985 – 1994 Brian pracował dla BDO Binder Simpson Xavier (dawniej BDO Binder) ucząc się praktycznych aspektów rachunkowości, pomagając wykwalifikowanym osobom w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i przeprowadzaniu audytów, a także poznając organizację firmy oraz systemy rachunkowości i kontroli.

2. Brian przez kilka lat pracował jako audytor w Ernst & Young w Polsce. Portfolio klientów audytowych Briana obejmowało głównie przemysł maszynowy, komunikacyjny, wytwórczy, spożywczy i rekreacyjny. Doradzał przy potencjalnych przejęciach w przemyśle rafineryjnym i produkcyjnym, a także doradzał klientom przy emisjach prywatnych.

3. Od 1998 roku jego głównym zadaniem jest szkolenie pracowników EY i klientów. Szkolił pracowników do egzaminów zawodowych (ACCA). Opracował pełny 12-dniowy program dotyczący Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz był odpowiedzialny za opracowanie 8-dniowego programu szkoleniowego dotyczącego US GAAP. Opracował również program studiów podyplomowych z zakresu finansów z lokalnym uniwersytetem. Wszystkie te kursy są dostępne dla klientów.

4. Ponadto, prowadzi znaczną liczbę szkoleń związanych z MSSF na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Dubaju, Kuwejcie i Bahrajnie, głównie w formie kursów otwartych. Uczestnikami są głównie wykwalifikowani księgowi pracujący w przemyśle i handlu.